• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-1809
  • Toplantı No: 2007/028
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/028
Gündem No :107
Karar Tarihi:28.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1809
Şikayetçi:
 İsmail YILDIRIM, 1371 Sok. Kasman İşhanı Hilton Oteli Yanı No:2/404 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı 06100 Yücetepe/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.05.2007 / 13389
Başvuruya konu ihale:
 2007/53468 İhale Kayıt Numaralı “Musabeyli Barajı İnşaatı Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.05.2007 tarih ve 06.03.33.0176/2007-42 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığınca 04.06.2007 tarihinde Belli İstekliler Arasında İhale usulü ile ön yeterlik değerlendirmesi yapılacak olan 2007/53468 İhale Kayıt Numaralı “Musabeyli Barajı İnşaatı Yapımı” ihalesine ilişkin olarak İsmail YILDIRIM’ın 08.05.2007 tarih ve 13389 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde;

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; şikayet konusu ihalenin, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin EK-I listesinin 14 üncü ve EK-II listesinin 21 inci maddesine göre ÇED yönetmeliğine tabi olduğu halde, “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmadığı, bu haliyle ihalenin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci ve 2872 sayılı Çevre Kanunun 10 uncu maddesine aykırı olduğu, ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

            Şikayete konu ihaleye ilişkin “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” belgesinin alınmış olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul