En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-1963
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :71
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-1963
Şikayetçi:
 Mustafa YEŞİLYURT, Atatürk Caddesi No: 7- SİVAS
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü XIX. Bölge Müdürlüğü, 191. Şube Müdürlüğü, Barbaros Bulvarı 58010 SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.05.2007 / 12717
Başvuruya konu ihale:
 2007/49731 İhale Kayıt Numaralı “Sivas Merkez Çorağan Deresi II. Kısım Taşkın Koruma İnşaatı Yapım İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.06.2007 tarih ve 06.03.16.0176/2007-37 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, XIX. Bölge Müdürlüğü, 191. Şube Müdürlüğü tarafından 14.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/49731 İhale Kayıt Numaralı “Sivas Merkez Çorağan Deresi II. Kısım Taşkın Koruma İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Mustafa Yeşilyurt’un 01.05.2007 tarih ve 12717 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde, ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; şikayet konusu ihalenin, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin EK-II listesinin 21 inci maddesine göre ÇED yönetmeliğine tabi olduğu halde, “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmadığı, bu haliyle ihalenin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine aykırı olduğu, ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Yapılan incelemede; Şikayete konu ihaleye ilişkin “ÇED Gerekli Değildir” belgesinin alınmış olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul