En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-1964
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :72
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-1964
Şikayetçi:
 Ahmet SEVİNÇ, Acemler Caddesi No: 9 / BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, İhale Şartname Hazırlık Şube Müdürlüğü, Ek Hizmet Binası D Blok Kat:2 16190 Acemler-Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.05.2007 / 13236
Başvuruya konu ihale:
 2007/51520 İhale Kayıt Numaralı “Nilüfer Deresi Rekreasyon İnşaatı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.06.2007 tarih ve 06.03.30.0176/2007-41 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı İhale Şartname Hazırlık Şube Müdürlüğünce 18.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılacak olan 2007/51520 İhale Kayıt Numaralı “Nilüfer Deresi Rekreasyon İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Ahmet Sevinç´in 07.05.2007 tarih ve 13236 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde, ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; şikayet konusu ihalenin, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin EK-II listesinin 16 ncı maddesine göre ÇED yönetmeliğine tabi olduğu halde, “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmadığı, bu haliyle ihalenin, 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu ve iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Yapılan incelemede;

 

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğünün 25.05.2007 tarih ve 229-99 sayılı yazısı ile şikayete konu işin ÇED Yönetmeliğinin EK-I ve EK-II listeleri kapsamında yer almadığına ilişkin görüş bildirdiği görülmüştür.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul