• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-1980
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :97
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-1980
Şikayetçi:
 Mustafa IŞIK, Osman Bektaş Mahallesi Canlar Yapı Koop. A Blok Kat 6 No:12 ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Erzurum Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü, Köşk Mahallesi SSK Kavşağı Karşısı No:1 25100 ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.05.2007 / 15585
Başvuruya konu ihale:
 2007/61298 İhale Kayıt Numaralı “Erzurum Pasinler Yiğittaşı Köyü Sulama Tesisi Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.06.2007 tarih ve 06.03.88.0176/2007-50 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

                Erzurum Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğünce 11.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/61298 İhale Kayıt Numaralı “Erzurum Pasinler Yiğittaşı Köyü Sulama Tesisi Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Mustafa IŞIK’ın 29.05.2007 tarih ve 15585 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde, ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle;  şikayet konusu ihalenin, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin EK-II listesinin 16 ncı maddesine göre ÇED yönetmeliğine tabi olduğu halde, “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmadığı, bu haliyle ihalenin, 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu ve iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde;

 

“İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” Hükmüne,

 

16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK II Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesinin ‘Tarım, orman, su kültürü ve gıda’ başlığı altında yer 16 ncı maddesinin (o) bendinde;

 

“Tarımsal amaçlı su yönetimi projeleri (100 hektar ve üzeri)”, düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdarenin başvuru konusu işe ilişkin göndermiş olduğu yazısında özetle; yapılan tesisin suladığı alanın 100 hektarın altında olduğu ifade edildiğinden, başvuru konusu iş için ÇED raporu alınması zorunluluğunun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul