En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-1981
  • Toplantı No: 2007/032
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/032
Gündem No :99
Karar Tarihi:11.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-1981
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.06.2007 / 299.1
Başvuruya konu ihale:
 G299.1 İhale Kayıt Numaralı “Okul Güçlendirme ve Onarım İhaleleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.06.2007 tarih ve 06.0417.0075/2007-22 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            İzmir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünce  yapılan Okul Güçlendirme ve Onarım İhalelerine ilişkin olarak 05.06.2007 tarih ve 299.1 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan Başkanlık İstemi´nde

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve iddiaya ilişkin idarenin irade beyanı belli olduğundan incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

            06.06.2006 tarihli Başkanlık isteminde özetle; 11.10.2006 tarihli Yeni Gün Gazetesi haber yazısında, İzmir’de Bayındırlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan okul güçlendirme ve onarım ihalelerinde bazılarının kırım oranının yüzde 5’in altında kalmasına karşın  bazılarında bu oranın yüzde 44’leri bulduğu, bunun  kafalarda soru işareti yarattığı gibi iddiaların yer aldığı,  söz konusu iddiaların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 26 ncı maddesi uyarınca “Başkanlık İstemi” olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunun Yapım İşleri İhalelerini Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanlığınca tetkikini müteakip tekrar Başkanlık Makamına sunulmasının uygun olacağı hususunda 11.10.2006 tarih ve 2006/478 sayılı Başkanlık Onayı alındığı,

 

            Anılan Başkanlık istemi ile ilgili olarak, İzmir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden 13.10.2006 tarih ve 1699-11438 sayılı, 01.02.2007 tarih ve 190-1531 sayılı, 28.11.2006 tarih ve 1957-13512 sayılı, 06.03 2007 tarih ve 421-3263 sayılı Kurum yazıları ile, 2006 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilköğretim okulları onarım ve güçlendirme işlerine ait ihalelere ilişkin bilgi ve belgeler istenildiği, Kurum kayıtlarına 20.10.2006, 06.12.2006, 13.02.2007 ve 22.03.2007 tarihlerinde alınan İzmir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün 18.10.2006 tarih ve 90388 sayılı, 01.12.2006 tarih ve 13385 sayılı, 12.02.2007 tarih ve 1556 sayılı, 19.03.2007 tarih ve 063061 sayılı yazıları ekinde yer alan bilgi ve belgeler üzerinden hazırlanan tabloların incelenmesi sonucunda aşağıdaki tespitler yapıldığı,

 

           İzmir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilköğretim okulları “onarım” ve “güçlendirme” işlerine ilişkin olarak 2006 yılı içerisinde 116 adet ihale yapıldığı, söz konusu ihalelerde ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen tekliflerin yaklaşık maliyetlerden %0 ila %51 arasında değişen oranlarda daha düşük olduğunun anlaşıldığı,

 

          İzmir Valiliği İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından ilköğretim okulları “güçlendirme” işlerine ilişkin olarak 2006 yılı içerisinde 12 adet ihale yapıldığı, anılan ihalelerdeki söz konusu oranların ise %0,05 ila %37 arasında gerçekleştiği, 

         

         Genel bir değerlendirme yapıldığında; söz konusu yapım işi ihalelerinin büyük kısmında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin yaklaşık maliyete yakın olduğu, bazısında ise ekonomik açıdan en avantajlı teklifin yaklaşık maliyetin büyük oranda eksiğine tekabül ettiğinin anlaşıldığı hususlarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başkanlık istemine konu olan ihalelerle ilgili olarak, İzmir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilköğretim okulları “onarım” ve “güçlendirme” işlerine ilişkin olarak 2006 yılı içinde 116 adet ihalenin yapıldığı, söz konusu ihalelerde ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen tekliflerin yaklaşık maliyetlerden %0 ila %51 arasında değişen oranlarda daha düşük olduğu anlaşılmıştır.

 

İzmir Valiliği İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından ilköğretim okulları “güçlendirme” işlerine ilişkin olarak 2006 yılı içerisinde 12 adet ihalenin yapıldığı, anılan ihalelerdeki söz konusu oranlar ise %0,05 ila %37 arasında gerçekleşmiştir.

 

Söz konusu yapım işi ihalelerinin büyük kısmında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin yaklaşık maliyete yakın olduğu, bazısında ise ekonomik açıdan en avantajlı teklifin yaklaşık maliyetin büyük oranda eksiğine tekabül ettiği anlaşılmıştır.

 

Bu haliyle söz konusu ihaleler somut ve iddialar da ciddi görüldüğünden esastan incelenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada bu koşulların gerçekleştiğinden, iddiaların incelenmesine geçilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluğun “İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına” yönündeki kararına katılmıyorum.

 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                      Adem KAMALI

                                                                                                                                                   Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul