• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-2016
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :43
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-2016
Şikayetçi:
 Hayati Ayık /Çevre Mühendisi, Hacı Ahmet Bab Mahallesi Selçuklu Yapı Koop. G Blok 9 K.5 Yenişehir Merkez ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Geyikli Belediyesi, Cumhuriyet Mah. Okul Caddesi, Geyikli /EZİNE /ÇANAKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.06.2007 / 17043
Başvuruya konu ihale:
 2007/50863 İhale Kayıt Numaralı “Geyikli Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.06.2007 tarih ve 06.04.40.0075/2007-24 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Geyikli Belediyesi’nce 18.05.2007 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan Geyikli Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İhalesi ihalesine ilişkin olarak Hayati Ayık Çevre Mühendisi´nin 13.06.2007 tarih ve 17043 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde,

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle ;   Geyikli Belediye Başkanlığı  tarafından yapılan “Geyikli Atık Su Arıtma Tesisi Yapım İşi” ihalesinde, ihale ilanının 4.4 maddesinde çevre mühendisliğine yer verilmediği, idarece mühendis ve mimarların aldıkları akademik eğitim dikkate alınmadan meslek seçimi yapıldığı, bu uygulamanın mevzuata aykırı olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği  iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul