• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-2027
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :57
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-2027
Şikayetçi:
 05.06.2007 tarih ve 1073 sayılı Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Bolu Belediye Başkanlığı
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.06.2007 /
Başvuruya konu ihale:
 2005 ve 2006 Yılları Parklara Şelale Yapımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.06.2007 tarih ve 06.04.18.0065/2007-24 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

Bolu Belediyesinin 2005 ve 2006 yıllarında parklara şelale yapımı ve peyzaj çalışmalarına ilişkin olarak 06.04.2007 tarihli Milliyet Gazetesi haber yazısında bir takım iddialara yer verilmesi üzerine, Başkanlık Makamının 05.06.2007 tarihli Olur’u ile iddiaların incelemeye alınmasının uygun görüldüğü,

 

Yapılan incelemede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başkanlık istemine konu 06.04.2007 tarihli Milliyet Gazetesi haber yazısında özetle; Bolu Belediyesinin 2005 ve 2006 yıllarında parklara şelale yapımı ve peyzaj çalışmalarının ihalesiz olarak Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Bozgeyik’in akrabası Muzaffer Bozgeyik’e verildiği, Nokta Peyzaj İnş. San. Ltd. Şti. ve Bi-Ka Turizm İnş. Tek. Gıda İç ve Dış Tic. Sanayi Limited adlı kuruluşların parklardaki işleri ihalesiz alabilmesi için aynı parktaki işlerin parçalara bölündüğü, şirketlerin aynı parktaki yapay şelale işçiliği, park yapımı ve park yapımı işçiliği için 10 bin YTL’nin altında ayrı ayrı faturalar kestiği, bu işlerin doğrudan temin yöntemiyle yaptırıldığı iddiaları yer almaktadır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhalelere Karşı Yapılacak  İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28. maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşulların gerçekleştiği görüldüğünden, iddiaların incelenmesine geçilmesi gerektiği düşüncesiyle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

Adem KAMALI                                         

                                                                                                        Üye 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul