En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2114
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :38
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UY.Z-2114
Şikayetçi:
 TMMOB Orman Mühendisleri Odası, Necatibey Caddesi No: 16/13 06430 Sıhhiye / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı,MKP Bulvarı 38010 Kocasinan / KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.06.2007 / 17661
Başvuruya konu ihale:
 2007/63631 İhale Kayıt Numaralı “Alidağı Ağaçlandırma ve Damlama Sulama Yapılması İşi yapım işi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.06.2007 tarih ve 06.04.62.0157/2007-27 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca 18.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Alidağı Ağaçlandırma ve Damlama Sulama Yapılması İşi yapım işi” ihalesine ilişkin olarak TMMOB Orman Mühendisleri Odasının 19.06.2007 tarih ve 17661 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde;

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve idarenin iradesi belli olmadığından, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ihaleyi yapan İdareye gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının 18.06.2007 tarihinde yapmış olduğu, Alidağı Ağaçlandırma ve Damlama Sulama Yapılması yapım işi ilanında istenilen teknik personel arasında 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerine aykırı olarak Orman Mühendisine yer verilmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul