• Karar No: 2007/UY.Z-2170
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :23
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2170
Şikayetçi:
 Ayhan KARADAĞ, 7.Cadde 79.Sokak Nu:6/10 A.Öveçler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü, Liman Yapım Dairesi Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı Sitesi D Blok 06510 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.06.2007 / 17310
Başvuruya konu ihale:
 2007/66241 İhale Kayıt Numaralı “Adilcevaz İskelesi İnşaatı-Mendirek Uzatılması, Rıhtım İnşaatı ve Elektrik Tesisatı İşleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.06.2007 tarih ve 06.04.46.0176/2007-56 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Liman Yapım Dairesi Başkanlığınca 28.06.2007 tarihinde açık ihale usulü  ile yapılan 2007/66241 İhale Kayıt Numaralı “Adilcevaz İskelesi İnşaatı-Mendirek Uzatılması, Rıhtım İnşaatı ve Elektrik Tesisatı İşleri” ihalesine ilişkin olarak Ayhan KARADAĞ’ın 15.06.2007 tarih ve 17310 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde, ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

(Başvuru dilekçesinde özetle; şikayet konusu ihalenin, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin EK-II listesinin 9 uncu ve 21 inci maddesine göre ÇED yönetmeliğine tabi olduğu halde, “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmadığı, bu haliyle ihalenin, 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu ve iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul