En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2173
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :26
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2173
Şikayetçi:
 Ayhan KARADAĞ, 7.Cadde 79. Sokak Nu:6/10 A.Öveçler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. Belsa Plaza A Blok KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.06.2007 / 17311
Başvuruya konu ihale:
 2007/66916 İhale Kayıt Numaralı “Karamürsel Vapur İskelesi İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.06.2007 tarih ve 06.04.48.0176/2007-58 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca 25.06.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2007/66916 İhale Kayıt Numaralı “Karamürsel Vapur  İskelesi İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ayhan  KARADAĞ’ın 15.06.2007 tarih ve 17311 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde, ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin  incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; şikayet konusu ihalenin, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin EK-II listesinin  9 uncu ve 21 nci maddesine göre ÇED yönetmeliğine tabi olduğu halde, “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmadığı, bu haliyle ihalenin, 2872 sayılı Çevre Kanunun 10 uncu maddesine aykırı olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede;

 

Başvuru konusu ihalenin, anahtar teslimi götürü bedel yerine sehven teklif birim fiyat usulü ile yapıldığının anlaşılması üzerine, 18.06.2007 tarihinde iptal edildiği, iptal ilanının 20.06.2007 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalenin 18.06.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, iptal edilen ihalede gerçekleştirilen ihale işlemlerine karşı yapılan başvuru hakkında, karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul