En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2178
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :136
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2178
Şikayetçi:
 Sabahattin ÜNAL V. Av.Mehmet SARUHAN Fevzi Çakmak Cad. Sıtkı Doğru İşhanı Kat:3 Reyhanlı/HATAY
 İhaleyi yapan idare:
 Hatay İl Özel İdaresi HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.06.2007 / 18175
Başvuruya konu ihale:
 G18175 İhale Kayıt Numaralı “Hayat İl Özel İdaresine Ait Gayrimenkullerin Satılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.06.2007 tarih ve 06.0493.0075/2007-26 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Hatay İl Özel İdaresi tarafından  14.03.2007 tarihinde  ile yapılan Hayat İl Özel İdaresine Ait Gayrimenkullerin Satılması ihalesine ilişkin olarak Sabahattin  ÜNAL’ın 25.06.2007 tarih ve 18175 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında; 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevinin bulunduğu; bu itibarla, 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmadığından, başvurunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;  Hatay İl Özel İdaresi tarafından  kendisine ait Reyhanlı’da bulunan Tayfur Sökmen İş Hanında yer alan taşımazların satışına ait ilanın Reyhanlı ilçesinde yayın yapan Öncü Haber yerel gazetesinde yayınlandığı, müvekkilinin bu ihaleye katılarak, taşınmazın bağımsız bölümlerinden 5,8,10,11 ve 17 nolu bölümler için katılım bedelini bankaya yatırdığı, 17.01.2007 tarihinde Reyhanlı Encümen Salonunda yapıldığı, ancak daha sonra ihalenin hiçbir gerekçe gösterilmeden iptal edildiği, müvekkilinin kiracı olduğu taşınmazın satıldığından alıcının noter ihbarnamesi ile haberdar olduğu,  Hatay İl Özel İdaresinin 14.03.2007 tarihinde Antakya’da yapmış olduğu ihalenin şeffaf olmadığı, kamu yararı taşımadığı, yapılan ihaleye bir kişinin katılmış olmasından dolayı rekabet şartlarının gerçekleşmediği, bu nedenle söz konusu ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede; Başvuru konusu ihalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi hükmüne göre yapıldığı, bu durumda Kamu İhale Tebliğinin Kapsam bölümünün C-1 bölümündeki ;”1- Kamuya ait taşınmaz malların kamu harcaması yapılmasını gerektirmeyen ve bütçeden ödenek kullanımı söz konusu olmayan kat ve/veya  arsa karşılığı inşaat yapım işleri 4734 sayılı Kanun kapsamında yer almamaktadır.” hükmü uyarınca başvuru konusu ihalenin Kurumun görev alanında bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

 

4734 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleme görevi bulunmaktadır.

 

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun görev yönünden reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul