En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2418
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :107
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2418
Şikayetçi:
 Katma Kaya İnşaat / K.Katmakaya Çekirdekçiler İşhanı Nar Caddesi No:109 K:3 NEVŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Dr.İ.Şevki Atasagun Nevşehir Devlet Hastanesi Baştabipliği 2000 Evler Mah.Karayazı Mevkii NEVŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.07.2007 / 19376
Başvuruya konu ihale:
 2007/79065 İhale Kayıt Numaralı “Kozaklı Hidro Termal Sağlık Tesisi Tadilat ve Onarım İşi..” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.07.2007 tarih ve 06.05.49.0075/2007-30 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Dr.İ.Şevki Atasagun Nevşehir Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 20.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılacak olan “Kozaklı Hidro Termal Sağlık Tesisi Tadilat ve Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Katma Kaya İnşaat ´ın 06.07.2007 tarih ve 19376 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 22 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığı değerlendirildiğinden iddianın yerinde bulunmadığına,

 

Dilekçenin bir örneğinin incelenmek üzere Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde  özetle ; Nevşehir  İl Sağlık Müdürlüğü Dr. İ.Şevki Atasagun Nevşehir Devlet Hastanesi Kozaklı Hidro Termel Merkezi İnşaatı ihalesinin 20.07.2007 tarihinde yapılacağı,  Sağlık Bakanlığının projelendirme ve yaklaşık maliyet hesaplama işini İstanbul’daki bir müşavirlik firmasına ihale ettiği, ihaleyi alan firmanın tam teşekküllü olarak yapılan ve kesin kabulü yapılmış olan ancak hizmete açılamayan Kozaklı Hidro Termal Merkezi için 7.500.000 YTL keşif çıkardığı, bu keşfe istinaden Bakanlık tarafından %10 luk kısmı için 750.000 YTL ödenek tertip edilerek 12 günlük süre içerisinde bitirilmesi şart konularak ihaleye çıkıldığı, söz konusu işin yaklaşık maliyeti belli olduğundan gizliliğinin kalmadığı, projeyi üstlenen firmanın yaklaşık maliyetin tespitini gerekli araştırmaları yapmadan hayali olarak yapmış olduğu, Sağlık Bakanlığın da bu işi alacak firmanın belli olduğu, söz konusu ihalenin şaibeli ve hileli olarak yapılacağı   iddialarına yer verilmiştir.

 

 

Başvuruya konu ihaleyle ilgili olarak, iddia konusu hususlara ilişkin olarak yapılan incelemede, ihalenin 20.07.2007 tarihinde yapılacağı işin süresinin 120 gün olduğu, yıllara sari bir iş olmadığından işe ait ödeneğin %10 kısmının gönderilmesinin söz konusu olmadığı,  ihalenin henüz yapılmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin diğer iddialarını kanıtlayıcı belge ve bilginin de sunulmadığı görüldüğünden, dilekçenin bir örneğinin incelemek üzere Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesinin uygun olacağı  sonucuna varılmıştır. 

 

Ayrıca,  Katmakaya Ticaret  adına Erdal KATMAKAYA tarafından gönderilen ve 10.07.2007 tarih ve 20157 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan yazıda,  kendilerinin söz konusu başvuru ile ilgileri olmadığının belirtildiği görülmüştür. Ancak, başvuru sahibinin Katma Kaya İnşaat adına K.KATMAKAYA olduğu görüldüğünden, yazıyı gönderen ile başvuru sahibinin farklı kişiler olduğu değerlendirilmiştir. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 22 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığı değerlendirildiğinden iddianın yerinde bulunmadığına,

 

2- Dilekçenin bir örneğinin İncelenmek üzere Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul