En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2422
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :112
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2422
Şikayetçi:
 Aspen Zemin Market İnş. San. ve Tic. A.Ş., Leylak Sokak Murat İş Merkezi B Blok 4/15-16 80310 Mecidiyeköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü, Azerbaycan Cad. Kasım Gülek Sok. No 6 Bahçelievler / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.06.2007 / 17795
Başvuruya konu ihale:
 2007/62034 İhale Kayıt Numaralı “MEV İzmir Özel Öğretim Kurumu Binalarına PVC Zemin Kaplaması Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.07.2007 tarih ve 06.04.64.0187/2007-27 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Milli Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğünce 08.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “MEV İzmir Özel Öğretim Kurumu Binalarına PVC Zemin Kaplaması Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Aspen Zemin Market İnş. San. ve Tic. A.Ş.´nin 20.06.2007 tarih ve 17795 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına, anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamede belirlenen şartların (bilanço, personele ilişkin şartlar) sektörlerinde daha önce karşılaşmadıkları şartlar olduğu, 

 

            2) Malzeme hakkındaki detaylı tanımlamalarla (iletkenlik değerinin  10 üzeri 9 ohm olması, birim ağırlığının gram üzerinden tarifi, desen tarifi gibi) tek bir markanın (Poliflor- İngiltere) tanımlandığı,

 

            3) İhaleye de bu markanın Türkiye distribütörü ve ihale üzerinde kalan firma ile diğer iki firma olmak üzere 3 firmanın katılabildiği ve rekabetin oluşmadığı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede sözleşmenin usulüne uygun olarak imzalandığı tespit edilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden başvurunun uygun bulunmadığına anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalede, İhalelere Karşı Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve  incelemenin doğrudan Kurumca yapılması gerektiği görüşüyle, karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul