En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2438
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :11
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2438
Şikayetçi:
 Aslı Çalışkan, Ahmet Rasim Sokak No:16 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 81. Şube Müdürlüğü, Terminal Caddesi Dsi 81.Şube Müdürlüğü ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.06.2007 / 18013
Başvuruya konu ihale:
 2007/68031 İhale Kayıt Numaralı “Erzurum Şenkaya Penek Alıcık Köyleri Arazileri Penek Çayı 2.Kısım Taşkın Koruma İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.07.2007 tarih ve 06.04.66.0198/2007-62 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 81. Şube Müdürlüğü’nce 29.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Erzurum Şenkaya Penek Alıcık Köyleri Arazileri Penek Çayı 2.Kısım Taşkın Koruma İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Aslı  Çalışkan´nın 22.06.2007 tarih ve 18013 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

1)İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

2)İncelenen ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesi ve Yönetmeliğin 18 inci maddesinde öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye konu işin ÇED Yönetmeliğinin Ek-II listesi 21/d maddesine göre ÇED raporuna tabi olduğu, proje için ÇED gerekli değildir belgesi alınmadığı için yapılacak ihalenin 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, idare tarafından gönderilen ve 16.07.2007 tarih ve 20349 sayıyla Kurum kayıtlarına alınan yazı ve eklerinin incelenmesi neticesinde; Erzurum Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından idarenin talebi üzerine düzenlenmiş olduğu tespit edilen 31.03.2005 tarih ve 119 sayılı yazıda, söz konusu projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği kapsamı dışında kaldığının belirtildiği ve söz konusu ihalede sözleşme imzalanmamış olduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul