En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2448
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :24
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2448
Şikayetçi:
 Politeknik İnş. Taah. İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti., Fazılpaşa Caddesi Fazılpaşa Sanayi Sitesi No:12/29 Topkapı / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Şehremini Sokak Belediye Hizmet Binası Büyükçekmece / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.07.2007 / 19157
Başvuruya konu ihale:
 1) 2005/144134 İhale Kayıt Numaralı “Atatürk Kültür Merkezi İkmal İnşaatı Yapım İşi” İhalesi, 2) 2007/11245 İhale Kayıt Numaralı “Atatürk Kültür Merkezi İkmal İnşaatı Akustik Düzeni Yapılması İşi Yapım İşi” İhalesi, 3) 2007/56104 İhale Kayıt Numaralı “Atatürk Kültür Merkezi Akustik ve Ses-Işık Sahne Sistemleri Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.07.2007 tarih ve 06.05.34.0120/2007-24 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Büyükçekmece Belediye Başkanlığı tarafından 10.11.2005 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Atatürk Kültür Merkezi İkmal İnşaatı Yapım İşi” ihalesi, 27.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Atatürk Kültür Merkezi İkmal İnşaatı Akustik Düzeni Yapılması İşi Yapım İşi” ihalesi ve 11.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/56104 İhale Kayıt Numaralı “Atatürk Kültür Merkezi Akustik ve Ses-Işık Sahne Sistemleri Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Politeknik İnş. Taah. İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.07.2007 tarih ve 19157 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

            2) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, şikayete konu ihalelerden 2007/56104 İKN’li ihale ile ilgili olarak öngörülen koşullar oluştuğundan söz konusu ihale ile ilgili olarak iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

            3) İncelenen 2007/56104 İKN’li ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesi ve Yönetmeliğin 18 inci maddesinde öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından ihale sürecinin durdurulmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale konusu işin üç kere ihale edildiği, 2005/144134 İKN’li ihalenin bağış karşılığı yaptırılacağı gerekçesiyle iptal edildiği ve tekrar ihaleye çıkıldığı, 2007/11245 İKN’li ihaleye ilişkin ihale dokümanının satın alındığı ve ihale dokümanında belirtilen marka, patent, makine-teçhizat ve yeterlik kriterlerinin tek bir firmayı işaret ettiği hususunun idareye bildirildiği, bunun üzerine idarenin ihaleye iptal ettiği ve yeniden ihaleye çıktığı, idarece ihale dokümanında sadece markaların belirtildiği maddelerin düzeltildiği, başka hiçbir değişikliğin yapılmadığının görüldüğü,

 

            İhale konusu işin, idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde belirtilen makine-teçhizata gerek olmadan yapılabileceği, söz konusu makine-teçhizatın işin sadece %1’lik bölümünde kullanıldığı ve redüktör imalatı için gerektiği, bu ihtiyacın ise dünya standartlarındaki firmalardan temin edildiği, ayrıca ihale kapsamında akustik malzemeler ve elektrik motorları olduğu halde bunlar için makine-teçhizat tanımının yapılmadığı,

 

            2007/56104 İKN’li ihalede, ihaledeki tek istekli olan Sofito Sahne Sanatları Teknolojisi İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Prosistem Elektronik A.Ş. iş ortaklığının tezgahlarının tarif edildiği, iş ortaklığının ihaleye fesat karıştırdığı ve ihaleye katılacak firmaların dosya dahi alamadan ihaleden caydırıldıkları,

 

            2) 2007/11245 İKN’li ihalenin dokümanında belirtilen marka ve patentlerde Prosistem Elektronik A.Ş.’nin uhdesinde bulunan cihazların tarif edildiği, iş ortaklığının girişimi sonucunda Belediye Başkanının arkadaşı olan ve Ön-Tel Telekomünikasyon Ltd. Şti.’nin sahibi olan kişi ile birlikte hareket edildiği ve ihaleye başka isteklilerin giremeyeceği şekilde doküman düzenlendiği,

 

            Söz konusu ihalede duyumlarına göre yaklaşık maliyetin 5.000.000 YTL olduğu, firmalarının itirazı sonucunda bu bedelin 1.900.000 YTL civarına çekildiği, ihaledeki tek istekli olan firmanın teklifinin 1.800.000 YTL olduğunun öğrenildiği, idare tarafından son kez firmalarından keşif istendiği ve bu çalışmanın taraflarından hazırlanarak sunulduğu, aynı iş için tespit edilen bedelin 1.300.000 YTL civarında olduğu,

 

            3) 2007/11245 İKN’li ve 2007/56104 İKN’li ihalede tarif edilen 4 eksenli CNC tip yatay işleme merkezi ve 3 eksenli CNC tip dik işleme merkezinin otomotiv yan sanayinde kullanılan tezgahlar olduğu, firmalarının bütün imalatlarını piyasada kolayca bulunabilen standart malzemelerin birbirine monte edilmesiyle gerçekleştirdiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin 2007/56104 İKN’li ihaleye ilişkin olarak; 11.06.2007 tarih ve 16719 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi üzerine Kurulun 18.06.2007 tarih ve 2007/AK.Y-427.1 sayılı Kararı ile başvurunun reddine, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine ve incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

 

            Söz konusu Kurul Kararının başvuru sahibine tebliği öncesinde başvuru sahibinin 08.06.2007 tarihinde ihale dokümanına ilişkin iddialarla idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, başvuru dilekçesinde şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin belirtilmemesine rağmen şikayetin ihale dokümanına ilişkin olması ve ihale dokümanının başvuru sahibi tarafından 17.05.2007 tarihinde satın alındığı dikkate alındığında şikayet konu durumun öğrenildiği veya farkına varıldığı tarihin 17.05.2007 tarihi olarak kabul edilmesi gerektiği, başvuru sahibi tarafından 08.06.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusu için öngörülen onbeş günlük sürenin aşılarak başvurulduğu görülmüştür.

           

Başvuru sahibinin 2007/56104 İKN’li ihaleye ilişkin olarak ileri sürmüş olduğu iddiaların 18.06.2007 tarih ve 2007/AK.Y-427.1 sayılı Kurul Kararında yer alan iddialar ile aynı mahiyette olduğu anlaşılmıştır.

 

2005/144134 ve 2007/11245 İKN’li ihalelerin idare tarafından iptal edildiği görülmüştür.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuru sahibinin 2007/56104 İKN’li ihaleye ilişkin olarak ileri sürmüş olduğu iddiaların 18.06.2007 tarih ve 2007/AK.Y-427.1 sayılı Kurul Kararı ile iddiaların incelenmesine geçilen dosyayla birleştirilerek incelenmesine,

 

Şikayete konu 2005/144134 ve 2007/11245 İKN’li ihaleler idare tarafından iptal edildiğinden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul