En son güncellemeler 14 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2449
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :25
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2449
Şikayetçi:
 Şeref KUMRU Çankırı Caddesi No:58 Kat:5 Daire:22 Ulus/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Gazi Mahallesi Bandırma Sokak No:72 06500 Teknikokullar Beşevler/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.06.2007 / 17188
Başvuruya konu ihale:
 2007/56115 İhale Kayıt Numaralı “Diş Hekimliği Fakültesi Büyük Onarım II. Kısım İnşaat İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.07.2007 tarih ve 06.04.44.0065/2007-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nca 21.06.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Diş Hekimliği Fakültesi Büyük Onarım II. Kısım İnşaat İşi” ihalesine ilişkin olarak Şeref KUMRU’nun, 14.06.2007 tarih ve 17188 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu, düzenlenen 28.06.2007 tarih ve 06.04.44.0065/2007-27 sayılı Değerlendirme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucu alınan 02.07.2007 tarih ve 2007/AKY.444.1 sayılı Kurul Kararıyla iddiaların incelenmesine geçilmesine ve ihale sürecinin durdurulmasına karar verildiği,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihale idarece iptal edildiğinden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

Yazılı Başvuruda özetle; ihale konusu işin uygulama projesi yapılmak suretiyle anahtar teslim götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilmesi gerekmekte iken uygulama projesi yapılmadan birim fiyat teklif almak suretiyle ihaleye çıkılmasının 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (c) bendine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalenin, 29.06.2007 tarihli ihale komisyonu kararı üzerine verilmiş olan bütün teklifler reddedilerek iptal edildiği tespit edilmiştir. 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuruya konu ihale idarece iptal edildiğinden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul