İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2594
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :52
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2594
Şikayetçi:
 ASV İnşaat Yapı Elem. Paz. San. Tic. Ltd. Şti., Fevzi Çakmak Bulvarı 23. Sok. No:5/A Şehitkamil/GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Valilik Binası 3. Kat Şehitkamil/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.06.2007 / 18168
Başvuruya konu ihale:
 2007/25854 İKN|li “Gaziantep Şahinbey Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu 33 Derslik Ek Bina İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.07.2007 tarih ve 06.04.88.0194/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 28.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Gaziantep Şahinbey Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu 33 Derslik Ek Bina İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak ASV İnşaat Yapı Elem. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 23.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.06.2007 tarih ve 18168 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu teklif mektubundaki imzanın sahteliği konusunda ihale komisyonunca tereddüde düşülmesi nedeniyle Adana Kriminal Polis Laboratuarı Müdürlüğünden görüş talep edildiği, ancak sahtelik konusu açıklığa kavuşturulmadan ihalenin sonuçlandırıldığı, iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale komisyon üyelerince ihale tarihi olan 28.03.2007 tarihinde imza altına alınan tutanakta, Nesim ORUÇ-Çare Ltd. Şti. İş Ortaklığına ait teklif zarfının incelenmesi sonucunda ortaklardan Nesim ORUÇ’a ait teklif mektubundaki imza ile imza beyannamesindeki imzasının uyuşmadığı konusunda tereddüde düşülmesi nedeniyle imzaların karşılaştırılması için söz konusu belgelerin Adana Kriminal Polis Laboratuarı Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildiğinin belirtildiği, bu doğrultuda 30.03.2007 tarihli idare yazısı ile anılan Müdürlükten belirtilen hususta rapor düzenlenmesinin talep edildiği, ancak Adana Kriminal Polis Laboratuarı Müdürlüğünün 03.04.2007 tarihli cevap yazısında, idarenin inceleme talebinin görev alanları dışında bulunması nedeniyle herhangi bir işlem yapılmadığının bildirildiği,

 

           Bunun üzerine idarenin 19.04.2007 tarihli yazısı ile teklif mektubunda yer alan imzanın kendisine ait olup olmadığı hususunda Nesim ORUÇ’u beyanda bulunmaya davet ettiği, anılan isteklinin aynı tarihte ihale komisyonuna sunduğu dilekçede teklif mektubundaki imzanın kendisi tarafından atıldığının belirtildiği, 19.04.2007 tarihli komisyon kararı ile de Nesim ORUÇ-Çare Ltd. Şti. İş Ortaklığının ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, 

 

Anlaşılmıştır.

 

            İmzasının sıhhati konusunda tereddüt edilen isteklinin teklif mektubundaki imzanın kendisine ait olduğunu beyan etmesi yanında, Yargıtay’ın “İmzası inkar olunmayan belgenin geçerli olduğunun kabulü gerekir.” yönündeki içtihatları da göz önünde bulundurulduğunda, idarece gerçekleştirilen şikayete konu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı değerlendirilmiştir.

           

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul