İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2763
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :76
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2763
Şikayetçi:
 Petek İnşaat Taah. ve Tic. Ltd. Şti., Demirciler Sitesi 9.Cadde 63 Zeytinburnu /İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, 34342 Bebek Beşiktaş İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.07.2007 / 19960
Başvuruya konu ihale:
 2007/65063 İhale Kayıt Numaralı “Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Sarıtepe Kampüsü Kazan Dairesi Doğazgaza Dönüşümü, Kazanlara Otomotik Kontrol Sistemi Kurulması ve Tesisat Tadilat işleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.08.2007 tarih ve 06.05.65.0026/2007-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nce 22.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Sarıtepe Kampüsü Kazan Dairesi Doğazgaza Dönüşümü, Kazanlara Otomotik Kontrol Sistemi Kurulması ve Tesisat Tadilat işleri” ihalesine ilişkin olarak Petek İnşaat Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 08.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  11.07.2007 tarih ve 19960 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale dokümanında uygulama projeleri yerine kroki çizimlerin bulunması, mahal listeleri ile kroki çizimler arasında çelişkilerin bulunması ve mahal listelerinde eksiklikler olması nedeniyle maliyeti tespit etmenin mümkün olmadığı iddia edilmektedir.

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu işin mevcut kazan dairelerindeki kalorifer sisteminin doğalgaza dönüşüm işi olduğu, ihale dokümanında isteklilere her binanın kazan dairesinin mevcut durumunu gösteren ölçekli yerleşim ve tesisat projeleri ile yapılması istenen işlerin belirtildiği listeler ve bunlarla ilgili elektrik ve tesisat malzemelerinin poz numaraları ile gösterildiği mahal listelerinin verildiği, ancak bunlarla ilgili bir uygulama projesinin bulunmadığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından, uygulama projelerinin bulunmadığı, mahal listelerinde yer alan ısıtma ekipmanlarının projede görülmediği, ihale dokümanında ısıtma borularının değiştirilmesi istenmekle birlikte bunların çaplarının ve yerlerinin bilinmediği, sökülmesi istenen kondens deposu, yakıt tankı ve hidrofor gibi ana malzemelerin boyutlarının bilinmediği, kurulması istenen otomasyon sistemi ile ilgili detay çizimlerin bulunmadığı, yeni yapılacak paslanmaz bacaların çaplarının belirtilmediği, doğalgaz tesisatında yapılması gereken sayaç grubu filtre ve selenoid vana gibi ana ekipmanların projede görülmediği vb. gerekçelerle ihale konusu işin maliyeti hesaplanamadığından teklif veremediği iddia edilmekle beraber, ihale dokümanında verilen ölçekli yerleşim ve tesisat projelerinde mevcut kazanların kazan ve brülör kapasiteleri ile yerleşimlerinin, pompa kapasiteleri ve yerleşim planlarının gösterildiği, bu bilgilerle ve mahal listelerinde bulunan malzemelerle yapılması istenen işler listesinde yer alan işlerin miktar ve tutarlarının ihale konusu iş alanında faaliyette bulunan kişilerce bilinebileceği, ihale dokümanında eksik olduğu iddia edilen detayların ise yer görme sırasında tespit edilebileceği, tereddüt edilen hususlarda ise idareden açıklama istenilebileceği dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Bununla beraber, 11.07.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile; ihale konusu işin Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Kampüsündeki Kazan Dairelerinin doğalgaza dönüşüm işi olduğundan okulun tatil olduğu ve özellikle yurtların kapalı olduğu dönemde tamamlanmasının zorunlu olduğu, işin süresinin 60 gün olduğu, Kampüsteki öğrenci yurtlarının 30.09.2007 tarihinde öğrencilerin kullanımına açılacağı, ancak mevcut şikayetler nedeniyle süresi içinde sözleşme imzalanarak işe başlanamayacağından ihalenin iptal edilmesine karar verildiği görülmüştür.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul