İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2832
  • Toplantı No: 2007/048
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/048
Gündem No :96
Karar Tarihi:20.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2832
Şikayetçi:
 Yeni Erdoğanlar İnşaat Ticaret ve San. Ltd. Şti., Pirimehmet Mah. Zafer Cad. Okçu İş Hanı Kat:1-11 Merkez / ISPARTA
 İhaleyi yapan idare:
 Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Merkez Kampüsü ISPARTA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.08.2007 / 23470
Başvuruya konu ihale:
 2007/77126 İhale Kayıt Numaralı “S.D.Ü. Biyolojik Savaş Etmenleri Araştırma ve Uygulama Merkezi İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.08.2007 tarih ve 06.06.53.0170/2007-42 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 12.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “S.D.Ü. Biyolojik Savaş Etmenleri Araştırma ve Uygulama Merkezi İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Yeni Erdoğanlar İnşaat Ticaret ve San. Ltd. Şti.’nin 15.08.2007 tarih ve 23470 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 12.07.2007 tarihinde teklif dosyası idareye verildiği halde idare tarafından dosya alındı makbuzunun verilmediği, komisyona şikayet başvurusunda bulunulmasına rağmen idare tarafından düzeltici işlem belirlenmesi yerine mümkün bulunmayan aykırılar varmış gibi değerlendirilerek “ihaleye en düşük teklif veren 3 firmanın yeterli teklif dosyası vermediğinden dolayı ihale iptal edilmiştir” denildiği, ancak komisyonun ilk kararında firmalarının teklifi değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin Beşir inşaat firmasında kaldığı ve Keleşoğlu firmasının en avantajlı ikinci teklif sahibi olduğunun belirtildiği, bu yüzden komisyon kararının gözden geçirilmesi gerektiği, firmalarının ihale kararına itiraz edildiği, komisyon üyelerine bu iş üzerine ilk iki firma hariç diğer firmaların anlaşma yapmış olması ihtimaliyle bütün haklı gördüğü şüpheleri açıklamasına rağmen firmalarının haklı olup olmadığı konusunda komisyonun ne derece araştırma yapıp yapılmadığının bilinmediği, bu konuyla ilgili komisyonun herhangi bir firmaya suçlamasın  olmadığı, firmalarının hakkı göz ardı edilerek elenme gerekçeleri tekrar yazılmadan ihalenin iptal yoluna gidildiği, Komisyon daha önce yeterli gördüğü Beşir inşaat firmasını yetersiz evraktan elediği, ihale aşamasında olaylar ne şekilde olursa olsun firmalarının teklif zarfında işin adındaki harf hatası olmasına rağmen komisyon tarafından incelenmesi neticesinde değerlendirmeye alındığı, teklif rakamlarının söylenmesinden sonra yapı araçları taahhütnamesindeki kurum hatasının düzeltilesi istenilmeden yanına harf hatasının da bilinçli olarak ilave edilmesiyle firmalarının kasıtlı şekilde değerlendirme dışı bırakıldıkları iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinde; "… İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır." hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından 09.08.2007 tarihinde iptal anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul