İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2846
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :22
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2846
Şikayetçi:
 Cihan Er Müh. Nak. İnş. Taah. Harf. Temz. San. ve Tic. Ltd. Şti, Diyarbakır Cad. Günaydın İş Mrk. Kat:2 No:5 BATMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Batman Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü,Kültür Mahallesi Merkez / BATMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.08.2007 / 22838
Başvuruya konu ihale:
 2007/86190 İhale Kayıt Numaralı “Kozluk 50 Yataklı Devlet Hastanesi ve Lojman İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.08.2007 tarih ve 06.06.31.0186/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Batman Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nce 06.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Kozluk 50 Yataklı Devlet Hastanesi ve Lojman İnşaatı Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak Cihan  Er  Müh. Nak. İnş. Taah. Harf. Temz. San. ve  Tic. Ltd. Şti.’nin 03.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.08.2007 tarih ve 22838 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede ihale ilanının 4.4 ve idari şartnamenin 7.4. maddesindeki düzenlemeyle Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/II grubu işlerin benzer iş olarak belirlendiği, bu iş için 2007 yılı içerisinde daha önce de ihaleye çıkıldığı, ancak yapılan ihalenin “istekli firmalara verilen ihale evraklarında bulunan CD’de Elektrik Pursantaj hesaplamasının yanında sehven maliyet verildiği” gerekçesiyle iptal edildiği, bununla birlikte iptal edilen bu ihalede benzer iş olarak B/II değil B/III grubu işlerin öngörüldüğü, ihale konusu işin 50 yataklı devlet hastanesi işi olduğu dolayısıyla bir ihtisas hastanesi olmadığı gözüne alındığında yapılan yeni ihalede de benzer iş olarak B/III grubu işlerin belirlenmiş olmasının gerektiği, zira benzer iş olarak B/II grubu işlerin öngörülebilmesi için ihaleye konu yapım işinin hem ihtisas hastanesi olması hem de özelliği olmasının gerektiği iddia edilmektedir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak, Martı Konut Gıda Tekstil Petrol Ürünleri Hayvancılık Otomotiv Ltd. Sti.’nin 14.08.2007 tarihinde yaptığı itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunun 27.08.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2845 sayılı kararıyla ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edilmiştir. Dolayısıyla bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul