İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/U.YZ-2878
  • Toplantı No: 2007/049
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/049
Gündem No :73
Karar Tarihi:27.08.2007
Karar No :2007/U.YZ-2878
Şikayetçi:
 Butuğ İnş. Turz. San. ve Tic. A.Ş, Uğur Mumcu Cad. No: 94/3 G.O.P.ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Meydan Cami Karşısı 3.Vakıf İşhanı Kat:2 TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.08.2007 / 24107
Başvuruya konu ihale:
 2007/110676 İhale Kayıt Numaralı “Tokat İli Niksar İlçesi Kültür Mah.477 Ada 21 Parsel Üzerine Vakıf İş ve Kültür Merkezi Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.08.2007 tarih ve 08.06.88.0111/2007-37 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından  tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Tokat İli Niksar İlçesi Kültür Mah.477 Ada 21 Parsel Üzerine Vakıf İş ve Kültür Merkezi Yapımı ihalesine ilişkin olarak Butuğ İnş. Turz. San. ve Tic. AŞ.’nin 21.08.2007 tarih ve 24107 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; daha önce teklif verdikleri konusu aynı olan 2007/ 72432 İKN’li ihalenin idare tarafından iptal edildiği, idareye yaptıkları şikayet başvurusunun henüz sonuçlandırılmadığı, idare tarafından konusu aynı olan ihale için ilana çıkıldığı, söz konusu ilanın durdurularak ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede; idarece iptal edilen ve şikayet başvurusuna konu olan ihalenin 2007/72432 İKN’li  ihale olduğu, kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusunun ise 2007/110676 İKN´li ihaleye ilişkin olup söz konusu ihalenin henüz ilan aşamasında bulunduğu, iddiaların mevzuata aykırılık içermediği, somut ve ciddi nitelikte olmadığı tespit edilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul