İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2979
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :64
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-2979
Şikayetçi:
 Abdullah Bilir, Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet İşhanı No: 25 Melikgazi / KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 KASKİ Genel Müdürlüğü, KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.09.2007 / 25267
Başvuruya konu ihale:
 G25267 İhale Kayıt Numaralı “Yapım İşleri”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.09.2007 tarih ve 06.07.21.0157/2007-38 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2006-2007 yıllarında “Doğrudan Temin Usulü” ile yapılan Yapım İşlerine ilişkin olarak Abdullah Bilir’ in 04.09.2007 tarih ve 25267 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Başvuru dilekçesinin bir örneğinin, ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan’ın keyfi uygulamalar yaptığı, 2006-2007 yıllarında Kamu İhale Kanuna aykırı olarak “Doğrudan Temin Usulü” ile Korusu Sondaj şirketine sürekli iş yaptırdığı, hatta işleri önceden yaptırıp sonradan teklif toplattığı, toplanan tekliflerinde hep aynı ve uydurma firmalara ait olduğu, diğer işleri de aynı şekilde yaptırdığı yönünde (Motif İnş., Alternatif İnş., Aker Mutfak gibi) söylentiler olduğu,

 

            iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, idarenin belli olmasına karşın, şikayet edilen doğrudan temin usulü ile yaptırılan işlerin neler olduğunun belli olmadığı, “2006-2007 yıllarında doğrudan temin usulü ile yaptırılan işler” şeklinde genel bir ifade kullanıldığı, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarına ilişkin somut ve ciddi bir bilgi ve belge sunulmadığı, bu nedenle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Başvuru dilekçesinin bir örneğinin, ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul