En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3054
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :77
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-3054
Şikayetçi:
 Ender Yılmaz-Yılmaz Mühendislik Taah Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. 91/2 Maltepe/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İSKİ Genel Müdürlüğü,Kağıthane Tesisleri Nurtepe Mevkii Alibey Cad. 34406 Nurtepe/Kağıthane/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.09.2007 / 25697
Başvuruya konu ihale:
 2006/122707 İhale Kayıt Numaralı “İSKİ Tesisleri II. Müteferrik Bakım, Onarım İşleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.09.2007 tarih ve 06.07.35.0132/2007-45 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 27.09.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İSKİ Tesisleri II. Müteferrik Bakım, Onarım İşleri”  ihalesine ilişkin olarak Ender Yılmaz’ın 07.09.2007 tarih ve 25697 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; sözkonusu ihaleye iki firmanın teklif verdiğini ihalenin kendilerine kaldığının idarece bildirildiği, değerlendirme dışı bırakılan en düşük teklif sahibi diğer firmanın itirazı üzerine alınan 2007/UY.Z-356 sayılı Kurul Kararı üzerine idarece ihalenin Gündem İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nde kaldığının bildirilmesi üzerine kendilerince bu firmanın 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (c) bendi gereğince kesinleşmiş sosyal Güvenlik prim borcu olduğunun idareye şikayet dilekçesi ile bildirildiği, ancak idarece adı geçen firmanın SSK borcu olamsı halinde sözleşme aşamasında ortaya çıkacağını ve bu durumda idari şartname 42.2 maddesine göre işlem yapılacağı belirtilmiş ancak bu firma ile sözleşme imzaladığı, daha sonra firmanın ihale tarihi itibariyle borcu olduğu anlaşılması üzerine sözleşmenin feshedildiği, idareye bu aşamada yapılan başvuru ile sözleşmenin imzalanmamış hükmünde sayılması ve kendisiyle sözleşme imzalanması gerektiğinin belirtildiği, idarece idarece ihale sürecinin sona erdiği ve kendileriyle sözleşme imzalanmasının mevzuata aykırı olduğunun belirtildiği, mağduriyetlerinin giderilmesi açısından firmalarının sözleşmeye davet edilmesi yönünde karar verilmesinin talep edildiği  iddia edilmektedir.

 

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlere ilişkin yapılan itirazen şikayet başvurularının inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. İncelemeye konu başvuru dilekçesinde yer alan ihale sürecine ilişkin olmayan iddialar ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul