İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3205
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :87
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3205
Şikayetçi:
 3 HİL Mühendislik İnşaat Bilg. Sos. Hizm. Tas. San. Tic. Ltd. Şti., Cahit Sıtkı Tarancı Sokak Evran Apt. 2 Kat.1 Merkez DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yolaltı Köyü Elazığ Caddesi DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.09.2007 / 25318
Başvuruya konu ihale:
 2007/83914 İhale Kayıt Numaralı “Gençlik Spor Hani İlçesi Süslü Köyü Fut. Sah. Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.09.2007 tarih ve 06.07.20.0026/2007-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce 13.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Gençlik Spor Hani İlçesi Süslü Köyü Fut. Sah. Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak 3 HİL Mühendislik İnşaat Bilg. Sos. Hizm. Tas. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 20.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.09.2007 tarih ve 25318 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye en düşük teklifin firmaları tarafından verildiği ve ihalede istenen tüm şartların sağlandığı halde ihale yetkilisince yeterli rekabetin sağlanmadığı ve ihale indirim oranının düşük olduğu gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin haksız olduğu iddia edilmektedir.

 

İptal gerekçeleriyle sınırlı olarak yapılan incelemede; başvuru konusu ihaleye 2 istekli tarafından teklif verildiği, tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda ihale komisyonunca yalnızca başvuru sahibinin teklifinin geçerli bulunduğu, ancak ihale yetkilisince yeterli rekabetin sağlanmadığı ve ihale indirim oranının düşük olduğu gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır. Başvuru sahibinin teklif dosyası üzerinde yapılan incelemede, anahtar teknik personel olarak gösterdiği Cemal Yılmaz’ın ihale tarihinden önce işe alınmış ve  ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalıştığını gösteren SSK Prim Ödeme Belgesi veya İşe Giriş Bildirgesi ibraz edilmediğinden ve Ortaklık Hisse beyanı Belgesinde kendi şirket bilgilerine yer verildiğinden, başvuru sahibinin teklifinin geçersiz sayılması gerektiği, bu itibarla ihalede geçerli teklif kalmadığından başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul