En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3236
  • Toplantı No: 2007/056
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/056
Gündem No :16
Karar Tarihi:02.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3236
Şikayetçi:
 Prof.Dr.Recep Seymen, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Beyazıt İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Keresteciler Sitesi, Kasım Sokak No:25 34010 Merter İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.02.2007 / 5794.21
Başvuruya konu ihale:
 2006/13776 İhale Kayıt Numaralı “Sultanbeyli Çeşme Durağı Kavşağı Tem Km-18+880 İlave Köprü Yapılması ,Yol ve Kavşak Düzenlemesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.09.2007 tarih ve 06.01.93.0026/2007-52 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 22.02.2006 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Sultanbeyli Çeşme Durağı Kavşağı Tem Km-18+880 İlave Köprü Yapılması ,Yol ve Kavşak Düzenlemesi” ihalesine ilişkin olarak Prof.Dr.Recep Seymen’in 21.02.2007 tarih ve 5794.21 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce köprü, kavşak ve yol inşaatı ihalelerinin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak pazarlık usulü ile ihale edildiği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul