İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3260
  • Toplantı No: 2007/055
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 01.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/055
Gündem No :153
Karar Tarihi:01.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3260
Şikayetçi:
 Kemalettin Ertan, Kenan Evren Mah. Okçu Yolu 50/2 Bor/NİĞDE
 İhaleyi yapan idare:
 Niğde Üniversitesi Rektörlüğü, Süleyman Fethi Cad. 51200 Merkez/NİĞDE
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.09.2007 / 26799
Başvuruya konu ihale:
 2007/61126 İhale Kayıt Numaralı “Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi A1 E1 E3 E4.1 (Tekkol) Bloklar İkmal İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.09.2007 tarih ve 06.07.79.0132/2007-49 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Niğde Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 20.06.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi A1 E1 E3 E4.1 (Tekkol) Bloklar İkmal İnşaatı  Yapım  İşi”  ihalesine ilişkin olarak Kemalettin Ertan’ın 20.09.2007 tarih ve 26799 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

Başvuru sahibinin 17.09.2007 tarihli dilekçesi ve eki gazete haberinde özetle; Niğde Üniversitesi inşaat bölümündeki ihalelerde trilyonluk yolsuzluklar ve hırsızlıkların devam ettiği konu ile ilgili basın yazısının ekte olduğu,  basın yazısında ise ihaleye katılan Tisa firmasının evraklarının imza karşılığı eksiksiz komisyona öğleden önce teslim edildiği en düşük teklifi veren firmanın evraklarından birinin olmadığı gerekçesiyle öğleden sonra  yapılan toplantıda teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı bu nedenle ihalenin 1 trilyon fazlasına gittiği iddia edilmektedir.

 

Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 02.10.2007 tarih ve 2007/UY.Z-3218  sayılı  Kararı ile iptal edildiği anlaşıldığından, iptal edilen ihalede gerçekleştirilen ihale işlemlerine karşı yapılan başvuru hakkında inceleme yapılmasına ve karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul