İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3296
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :47
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3296
Şikayetçi:
 Ekşioğlu İnşaat Endüstri A.Ş, Selman-i Park Caddesi 127/3 Üsküdar/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Postane Caddesi No:3 78100 KARABÜK
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.09.2007 / 27405
Başvuruya konu ihale:
 2007/102126 İhale Kayıt Numaralı “Vali Konağı Yapım İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.10.2007 tarih ve 06.0793.G020/2007-31 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nce 06.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Vali Konağı Yapım İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Ekşioğlu İnşaat Endüstri A.Ş’nin 10.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.09.2007 tarih ve 27405 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Ek Ön İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan Altuğ İnş. ve Taahhüt- Altuğ ERİM firmasının gerçek kişi olarak 04.10.2000 tarihinden itibaren Bağ-Kur mükellefi olduğu ve ihale tarihi itibariyle 23.992,10 YTL pirim borcu bulunduğu, bu nedenle 4734 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine aykırı olarak ihaleye istekli sıfatıyla katıldığı, idarenin söz konusu firmanın sosyal güvenlik pirim borcu olup olmadığının araştırılmadan ihale üzerinde bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 2007/102126 İKN’li ihaleye ilişkin olarak; 26.09.2007 tarih ve 27405 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi üzerine Kurulun 01.10.2007 tarih ve 2007/AK.Y-793.1 sayılı Kararı ile İhale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına karar verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından 28.09.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

           
   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul