İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3326
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :102
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3326
Şikayetçi:
 27.9.2007 tarih ve 218 sayılı Başkanlık İstemi,
 İhaleyi yapan idare:
 Demirtaş Belediye Başkanlığı Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.09.2007 / 27517
Başvuruya konu ihale:
 2007/140777 İhale Kayıt Numaralı “Demirtaş Belediyesi Sınırları İçerisindeki Muhtelif Mahallelerde Plentmix Temel Yapılması , Asfalt Betonu Aşınma Tabakası İle Yama ve Kaplama Yapılması Yapım İşi” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.10.2007 tarih ve 06.08.03.0065/2007-45 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Demirtaş Belediye Başkanlığı tarafından 27.9.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Demirtaş Belediyesi Sınırları İçerisindeki Muhtelif Mahallelerde Plentmix Temel Yapılması, Asfalt Betonu Aşınma Tabakası İle Yama ve Kaplama Yapılması Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak 27.9.2007 tarih ve 27517 no ile Kurum kayıtlarına alınan isimsiz ve imzasız bir dilekçe üzerine Başkanlık Makamının 27.9.2007 tarihli Olur’u ile başvurunun incelemeye alınmasının uygun görüldüğü,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

27.9.2007 tarih ve 218 sayılı Başkanlık Bildirimine konu 27.9.2007 tarih ve 27517 no ile Kurum kayıtlarına alınan isimsiz ve imzasız dilekçede; Bursa ili Osmangazi ilçesi Demirtaş Belediye Başkanlığı tarafından ihalesi yapılacak olan “Demirtaş Belediyesi Sınırları içerisindeki Muhtelif Mahallelerde Plentmix Temel Yapılması , Asfalt Betonu Aşınma Tabakası ile Yama ve Kaplama Yapılması yapım işi” ihalesinin Simge isimli şirkete verileceği ve altyapısı olmayan yollara siyasi kaygılarla asfalt döküleceği, işin kapsamında 2000 ton yama yapılmasının mümkün olmadığı, yama yapılacak yerlerin BUSKİ ve BURSAGAZ tarafından yapılıyor olduğu ve bu yerlerin bir kısmının daha önceden yapıldığı, başkan vekilinin tarım arazisine 4 ay önce yaptığı fabrikanın önüne ihalesiz asfalt döküldüğü, ihale kayıt numarasının 2007 yerine 2006 yazıldığı, belediye başkanının siyasi ihtirasları uğruna belediyeyi zarara uğratacağı iddialarına yer verilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul