İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3332
  • Toplantı No: 2007/057
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 08.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/057
Gündem No :129
Karar Tarihi:08.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3332
Şikayetçi:
 Garanti Koza İnşaat San. ve Tic. A.Ş. VEKİLİ :Av. Çetin Özen Zekeriyaköy Vişne-2 Mahallesi 4.Cadde No:3/3 34450 Sarıyer/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı M. Nezihi Özmen Mah. Kasım Sokak No:62 34010 Merter Güngören/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.10.2007 / 28344
Başvuruya konu ihale:
 2007/74790 İhale Kayıt Numaralı “Dolmabahçe-Fulya Arası Karayolu Tüneli İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.10.2007 tarih ve 06.08.34.0065/2007-48 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 4.7.2007 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan “Dolmabahçe-Fulya Arası Karayolu Tüneli İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Garanti Koza İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Vekili Av. Çetin Özen’in 05.10.2007 tarih ve 28344 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılmasına,

 

İhale sürecinin durdurulmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; belli istekliler arasında ihale edilen ihalede, ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin yaptıkları şikayet başvurusu üzerine, idare tarafından alınan kararda ivedilik kararı alındığının belirtildiği, ihale konusu işin, konusu itibarıyla bu konuda uzman tüm firmaların katılımı sağlanarak normal bir zaman zarfında ihale edilmesi gereken bir iş olduğu, idarenin ivedilik kararı almasının yerinde olmadığı, bu nedenlerle; ivedilik kararının kaldırılarak şikayetleri üzerine nihai karar alınıncaya kadar ihale sürecinin durdurulması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvurunun, aynı ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 5.10.2007 tarih ve 28348 no ile Kurum kayıtlarına alınan ve esasın incelenmesine geçilen itirazen şikayet başvurusu ile birleştirilerek incelenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul