İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3454
  • Toplantı No: 2007/062
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/062
Gündem No :81
Karar Tarihi:22.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3454
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Demirtaş Belediye Başkanlığı Atatürk Cad. No:2 Demirtaş Beldesi BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.10.2007 / 520.1
Başvuruya konu ihale:
 2007/142448 İKN|li “Demirtaş Belediyesi Kırantepe Çamlık Yürüyüş Yolları ve Park Düzenleme Yapım İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.10.2007 tarih ve 06.0857.G023/2007-3 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Demirtaş Belediye Başkanlığı tarafından  08.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Demirtaş Belediyesi Kırantepe Çamlık Yürüyüş Yolları ve Park Düzenleme Yapım İşi”  ihalesine ilişkin, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun “Dilekçede Bulunması Zorunlu Şartlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan koşulları taşımayan  03.10.2007 tarihli ihbar dilekçesinin  10.10.2007 tarih ve 520.1 sayılı  Başkanlık İstemi ile incelemeye alındığı,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Dilekçe ve eklerinin bir örneğinin İçişleri Bakanlığına gönderilmesine

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Demirtaş Belediye Başkanlığı tarafından 08.10.2007 tarihinde 600.00.-YTL bedelle  yapılacak olan ihale hakkında belediye başkanı ile AR-GE isimli firmanın ihalenin anılan firma üzerinde bırakılması hususunda önceden anlaşma yaptıkları, bu çerçevede anılan firmanın ihaleye formaliteden başka iki firmanın katılmasını organize ettiği ve ihalede belirtilen işin yürüyüş yolları kısmının ihaleden önce  belirtilen firma tarafından yapımına başlanıldığı, böylece  belediye başkanı ve firma yetkililerinin  ihaleye fesat karıştırarak haksız çıkar elde ettikleri iddia edilerek belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulunulması ve söz konusu ihalenin iptal edilmesi talep edilmektedir.

 

           

 

 

İncelenen ihalede; Demirtas Belediye Başkanlığı tarafından Kırantepe Çamlık Yürüyüş Yolları ve Park Düzenleme işinin açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 8 adet ihale dokümanı satın alındığı, 08.10.2007  tarihinde yapılan ihaleye 7 isteklinin katıldığı,  TET Prj. Tsr. İnş. Mim. Müh. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin 393.949,90 YTL, Eyüp YETİM’in 429.049,04 YTL, Öge Yapı İnş.’nin 483.081,84 YTL, Serendi Müh. İnş. Ltd. Şti.’nin 490.713,79 YTL, AR-GE Müh. İnş. Taah. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 497.994,50 YTL, Sami BOZOĞLU’nun 506.105,45 YTL, Makgün İnş. Müh. Prj. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 744.833,92 YTL fiyat teklifi verdiği, 08.10.2007 tarihinde teklif mektuplarının açılarak, isteklilerce verilen fiyatların hazır bulunanlara açıklandığı, 09.10.2007 tarihli aşırı düşük teklif değerlendirme tutanağı ile TET Prj. Tsr. İnş. Mim. Müh. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin aşırı düşük bulunduğu, Makgün İnş. Müh. Prj. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin ise yaklaşık maliyetin %120’ini aştığı için değerlendirme dışı bırakıldığı ve diğer tekliflerin geçerli teklif olarak kabul edildiği, ihalede bu aşamada başka bir işlem yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İhaleye verilen teklifler ve ihalenin bulunduğu aşama dikkate alındığında, iddiaların somut olmadığı anlaşılmaktadır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul