En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3463
  • Toplantı No: 2007/063
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.10.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/063
Gündem No :17
Karar Tarihi:25.10.2007
Karar No :2007/UY.Z-3463
Şikayetçi:
 Murat Süle,Yeni Mahalle Bahtiyar Aydın Bulvarı No:14/a GİRESUN
 İhaleyi yapan idare:
 Giresun İl Özel İdare Genel Sekreterliği, Teyyaredüzü Mah. Atatürk Bulvarı No:421/B 28159 GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.10.2007 / 29184
Başvuruya konu ihale:
 2007/154576 İKN|li “Dereli Kümbet Köyü Mezbahane Yapımı İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.10.2007 tarih ve 06.0877.0085/2007-55 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Giresun İl Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından 23.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Dereli Kümbet Köyü Mezbahane Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Murat Süle’nin 15.10.2007 tarih ve 29184 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 2007/154576 İKN’li konusu iş olan Mezbahane Tesisleri Projesi 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-2 listesi 16/g maddesi gereğince seçme eleme kriterleri uygulanacak proje olmasına rağmen, proje için ÇED gerekli değildir belgesi alınmadığından yapılacak ihalenin 2872 sayılı Çevre Kanununun 10. maddesine ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5. maddesine aykırı olması nedeniyle iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

İdarenin 22.10.2007 tarih ve 9775 sayılı yazısından;  başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca 22.10.2007 tarihinde  iptal edildiği tespit edilmiştir.  

 

4734 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde; "İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir." hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca 22.10.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile
karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul