En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3531
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :8
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3531
Şikayetçi:
 Celal Kirpioğlu, Cumhuriyet Cad. Yürüyüş Yolu No:28/12 Kocaeli/İZMİT
 İhaleyi yapan idare:
 Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı Sitesi (D) Blok Emek / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.10.2007 / 28564
Başvuruya konu ihale:
  “Derince Konteyner Limanı Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.10.2007 tarih ve 06.08.87.0157/2007-49 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü tarafından  yapıldığı belirtilen “Derince Konteyner Limanı Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğünün 02.10.2007 tarih ve 10622-54155 sayılı yazısı ekinde Kuruma gönderilen Celal Kirpioğlu’na ait dilekçenin 08.10.2007 tarih ve 28564 sayı ile Kurum kayıtlarına alındığı,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde özetle; Kocaeli Derince Konteyner Limanının “ÇED Olumlu” kararı alınmadan nasıl ihale edildiği hususunda gerekli incelemenin yapılması talep edilmektedir.

 

Kurumun 18.10.2007 tarih ve 2224-13899 sayılı yazısına cevaben gönderilen Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünün 23.10.2007 tarih ve 17109 sayılı yazısında;“Derince Konteyner Limanı Yapımı işinin ihalesi ile ilgili Genel Müdürlüklerince yapılmış ve planlanan herhangi bir işlemin bulunmadığı,

 

Ayrıca, Genel Müdürlüklerine gönderilen ihale süreci bilgi formunun doldurulmasının istenilmiş olduğu, ihalesi yapılmayan bir işe ait ihale süreci bilgi formundaki bilgilerin doldurulmasının mümkün bulunmadığı” belirtilmiştir.

 

Bu durumda, başvuru dilekçesinde belirtildiği gibi ortada bir ihale bulunmadığı anlaşıldığından, olmayan bir ihaleye ilişkin olarak inceleme ve değerlendirme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul