İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3602
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :3
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3602
Şikayetçi:
 Yazılı Başvuru
 İhaleyi yapan idare:
 Çukurova Üniversitesi, ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.10.2007 / 28409.1
Başvuruya konu ihale:
 G28409.1 İhale Kayıt Numaralı “Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.11.2007 tarih ve 06.0885.0075/2007-54 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Çukurova Üniversitesi tarafından  yapılan Yapım İşi ihalelerine ilişkin olarak 05.10.2007 tarih ve 28409.1 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            Başvuru sahibinin dilekçesinde yer alan iddialar arasında yapım işi olarak değerlendirilen, Üniversite Kültür Müdürlüğü önüne çeşme düzenlemesi, yine Kültür Müdürlüğü  ile Konservatuar arasına süs havuzu yapılması ile Devlet Konservatuarı- Kültür Müdürlüğü arasına bordür taşı ve saha betonu dökülmesi işlerinde, taleplerin  23.03.2006 ve 30.03.2006 tarihlerinde  yapıldığı, bu belgelerle istenen malzemeler tutarının toplam 7.318.50 YTL olduğu, ancak bu alımlar için  Anadolu Ticaret’e 22.03.2006 gün ve 2575, 22.03.2006 gün ve 2576 ve 23.03.2006 gün ve 2565 sayılı faturalar üzerinden toplam 35.0224 YTL ödeme yapıldığı, tutarın pazarlıkla alım yetkisini aşması nedeniyle alımın üçe bölünmek suretiyle yapıldığı, 23.03.2006 ve 30.03.2006 tarihlerinde talep edilen malzemelerin bedelinin ise talepten önceki tarihlerde ödendiği iddia edilmektedir.        

 

            İncelenen ihalede; başvuru dilekçesinde yer verilen yapım işlerine ilişkin olarak idareden 19.10.2007 tarihli yazı ile ihale süreci bilgi formlarının doldurulması istenmiştir. Ancak idarece gönderilen  24.10.2007 tarihli yazı ile ; adı geçen işleri, üniversitelerinin herhangi bir birimi tarafından yapılmadığı  gibi, bu ihaleler adı altında veya benzer isimlerle herhangi bir ihalenin de yapılmadığı, dolayısı ile ihale süreci bilgi formlarının doldurulmasının mümkün olmadığı bildirilmiştir.

 

Bu durumda, başvuru dilekçesinde belirtildiği gibi ortada bir ihale bulunmadığı anlaşıldığından, olmayan bir ihaleye ilişkin olarak inceleme ve değerlendirme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul