İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-3711
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :23
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3711
Şikayetçi:
 Mehmet ÇELİK Yeni Mah. Bölge Sokak No:41 ELAZIĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Elazığ Karayolları Bölge Müdürlüğü
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.11.2007 / 32037
Başvuruya konu ihale:
 Belirtilmemiş
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.11.2007 tarih ve 06.0947.G023/2007-12 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Elazığ Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yapım ihalelerine ilişkin olarak Mehmet ÇELİK’in 08.11.2007 tarih ve 32037 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin idarenin bağlı olduğu Ulaştırma Bakanlığına  gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Elazığ’da başta  Karayolları Bölge Müdürlüğü olmak üzere  bazı kamu kurumları tarafından yapılan ihalelerde problemler yaşanmakta olduğu, müteahhitlik yapmakta olan Abdullah ERTÜRKLER isimli şahsın firmalar arasında anlaşma ve sıralı iş alma sağlanması için aracılık yaptığı, bu şahsın personel gibi mesai saatlerinde kurumlarda zaman geçirdiği, daha ihale ilan edilmeden işin adı, kapsamı, keşfi ve tüm detayları hakkında bilgi sahibi olduğu ve bu bilgileri haksız para kazanmak için kullandığı, ayrıca kısa bir zaman önce kendi adına aldığı bir ihaleyi Ziver İnşaat firmasına devrettiği, böylece dürüst çalışan müteahhitlere engel olunduğu iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

Kuruma yapılan yazılı başvuruda her ne kadar ciddi nitelikte mevzuata aykırılık iddiaları yer alsa da ihalenin belli olmaması nedeniyle anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları oluşmamaktadır. Bu durumda iddiaların incelenmesine geçilmesine yasal dayanak bulunmadığı değerlendirilmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin idarenin bağlı olduğu Ulaştırma Bakanlığına  gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul