İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3840
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :92
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3840
Şikayetçi:
 Çepniler İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti, Cevatpaşa Mah. İnönü Caddesi No:69/2 ÇANAKKALE
 İhaleyi yapan idare:
 Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Merkez Yerleşkesi Karaağaç EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.11.2007 / 33546
Başvuruya konu ihale:
 2007/79406 İhale Kayıt Numaralı “T.Ü. Rekt. B. Onarım Kaps. Tıp Fakültesi Dekanlığı Onarım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.11.2007 tarih ve 06.09.69.0187/2007-57 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 18.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “T.Ü. Rekt. B. Onarım Kaps. Tıp Fakültesi Dekanlığı Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Çepniler  İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 19.11.2007 tarih ve 33546 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihalenin kendi üzerlerinde kaldığı, ancak Enderpen Akgünler PVC Plast. İnş. Taah. Gıda San. Turz. İth. İhr. Ltd. Şti.’nin iş denetleme belgesi nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine şikayet başvurusunda bulunduğu ve düzeltici işlem kararı verildiği, ancak bu karara rağmen henüz düzeltici işlem tesis edilmediği, anılan karara karşı yaptıkları başvurusunun reddedilerek, konunun başka bir şikayet dolayısıyla Kamu İhale Kurumu’nda görüşülmekte olduğundan bahisle, düzeltici işlem tesisine yönelik kararın Kurum kararından sonra verileceğinin belirtildiği, sözkonusu isteklinin iş denetleme belgesinde denetleme oranının % 49,47 olduğu, ayrıca benzer iş kapsamında yer almadığı, en yüksek fenni mesuliyet oranının mimarlık olduğunun göz ardı edilerek inşaat mühendisinin denetleme oranının yüksek gösterildiği, idarece iş denetleme belgesinin sadece bu ihaleye mahsus olarak benzer iş kapsamında değerlendirilmesinin mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 19.11.2007  tarih ve 2007/UY.Z-3707  sayılı  kararı ile iptal edildiği anlaşıldığından, iptal edilen ihalede gerçekleştirilen ihale işlemlerine karşı yapılan başvuru hakkında inceleme yapılmasına ve karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul