İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3918
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :73
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-3918
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İncilipınar Mah. 4 Nolu Cad. Şehitkamil/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.11.2007 / 33794
Başvuruya konu ihale:
 2007/157050 İhale Kayıt Numaralı “DY6-DY10 Depoları Arasındaki ÖGB İçmesuyu Hattının Çelik Boru İle Değiştirilmesi ve Su Depolarında Onarım Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.11.2007 tarih ve 06.09.72.0065/2007-59 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 12.11.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “DY6-DY10 Depoları Arasındaki ÖGB İçmesuyu Hattının Çelik Boru İle Değiştirilmesi ve Su Depolarında Onarım Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak 20.11.2007 tarih ve 33794 no ile Kurum kayıtlarına alınan isimsiz ve imzasız dilekçe üzerine, Başkanlık Makamının 20.11.2007 tarih ve 2007/599 nolu Olur’u ile başvurunun incelemeye alınmasının uygun görüldüğü,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

İhale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; yedi adet ihale dokümanının satın alındığı, ancak baskılar sonucu sadece dört firmanın ihaleye katılabildiği, ihaleye katılan Özalp, Arsan ve Delta şirketlerinin ortak şirketler olduğu, ayrıca ihalenin üzerinde bırakıldığı isteklinin teklif ettiği fiyatın çok altında işin tamamlanabilmesinin mümkün olduğu iddia edilmektedir.

   

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

 

                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                      Kurul Üyesi 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul