İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3931
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :97
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-3931
Şikayetçi:
 Genç Yılmaz İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Cumhuriyet Caddesi No:2 Genç / BİNGÖL
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD 5. Bölge Müdürlüğü, İnönü Mahallesi İstasyon Caddesi 44070-Gar MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.10.2007 / 29719
Başvuruya konu ihale:
 2007/114543 İhale Kayıt Numaralı “D-K Hattı Klm.101+600-102+060 ve 102+300-500 de Bulunan Yarma Islahı ve İmla Takviyesi.” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.11.2007 tarih ve 06.08.94.0187/2007-55E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TCDD 5. Bölge Müdürlüğü’nce 07.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “D-K Hattı Klm.101+600-102+060 ve 102+300-500 de Bulunan Yarma Islahı ve İmla Takviyesi” ihalesine ilişkin olarak Genç Yılmaz İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.10.2007 tarih ve 29719 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

            Şikayetçinin başvurusuyla ilgili olarak 05.11.2007 tarih ve 2007/AK.Y-894.1 sayılı Kurul Kararıyla iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verildiği,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde kalan firmanın teklif mektubunun hatalı olduğu, bu durumun ihale sırasında komisyon tarafından da konuşulduğu ve ihale çıkışında firma yetkilisi tarafından da kabul edildiği, dolayısıyla ihalenin en avantajlı ikinci teklifi veren firmalarına verilmesi gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiaları ile sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdari şartnamenin 20.1 maddesinde “İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, ihale dokümanı kapsamında isteklilere standart forma uygun olarak Teklif Birim Fiyatlı İşler İçin Teklif Mektubu ve eki Birim Fiyat Teklif Cetvelinin verildiği,

 

            İhale üzerinde kalan Murat AKTAR’ın sunduğu teklif mektubunun incelenmesi neticesinde, anılan teklif mektubunun idari şartnameye ve ihale dokümanında yer alan teklif mektubuna uygun olduğu anlaşılmış, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul