İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3942
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :162
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-3942
Şikayetçi:
 Hidayet Dinçer, Merkez Mahallesi 5 Davultepe Merkez MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Büyükşehir Belediyesi (MESKİ) Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Merkez MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.11.2007 / 35170
Başvuruya konu ihale:
 “Mersin Atıksu Projesi (Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi, Pompa İstasyonları, Basınçlı Boru Hatları ve Deniz Deşarj Yapısı ile Mevcut İki Pompa İstasyonunda Değişiklik Yapılması İşlerinin Anahtar Teslimi Tasarımı, İnşaatı ve 60 Ay Süre İle İşletilmesi İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.12.2007 tarih ve 06.09.98.0026/2007-73 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Mersin Büyükşehir Belediyesi (MESKİ) Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Mersin Atıksu Projesi (Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi, Pompa İstasyonları, Basınçlı Boru Hatları ve Deniz Deşarj Yapısı ile Mevcut İki Pompa İstasyonunda Değişiklik Yapılması İşlerinin Anahtar Teslimi Tasarımı, İnşaatı ve 60 Ay Süre İle İşletilmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Hidayet Dinçer’nin 29.11.2007 tarih ve 35170 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Mersin Büyükşehir Belediyesi (MESKİ) Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılmak istenen Mersin Atıksu Projesinin ihalesinin kamu zararına yol açacak yüksek bir bedelle yapılmak istendiği, Çorlu ve Antalya’da yapılan benzer ihalelerin bedellerinin emsal alınması gerektiği,

 

2) Liman ve sitelerin atık sularının denetiminin yapılması halinde atıksu arıtma tesisine ihtiyaç olmadığı,

 

İddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, 20.12.2006 tarih ve 41135 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan başka bir şikayet başvurusu üzerine aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilerek sonuçlandırılmış bir başvurunun olması, nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul