İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4022
  • Toplantı No: 2007/075
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/075
Gündem No :107
Karar Tarihi:10.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4022
Şikayetçi:
 Sistem Yapı İnşaat ve Tic. A.Ş., Cumhuriyet Caddesi Kavacık Kavşağı Sismer Plaza Kat:6-7 Kavacık- Beykoz / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, Kağıthane Tesisleri Nurtepe Mevkii 34406 Kağıthane / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.11.2007 / 33319
Başvuruya konu ihale:
 2006/105827 İhale Kayıt Numaralı “Avrupa Yakası VI. Kısım Müteferrik (Silivri) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.12.2007 tarih ve 06.09.59.0120/2007-70E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü’nce 19.09.2007 tarihinde Pazarlık Usulü (21/e) ile yapılan “Avrupa Yakası VI. Kısım Müteferrik (Silivri) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Sistem Yapı İnşaat ve Tic. A.Ş.’nin 05.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin 16.11.2007 tarih ve 33319 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1- Özel teknik şartnamenin Cilt II C kısmında, C1.3 maddesi ve “Çamur Atımı” ile ilgili bölümünde yer alan düzenlemelerin, 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca tüm katılımcılara fırsat eşitliğini sağlayacak nitelikte hazırlanmadığı, bunun için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İSKİ Genel Müdürlüğü arasında her türlü çamur keki ve katı atıkların atımı ve nihai depolanması konusunda işin süresini kapsayan bir dönem için bir protokol yapılması, atım maliyetinin karşılanması hususunun bu protokol ile belirlenmesi, atım yerinin tüm isteklilere bildirilmesi ve atım bedelinin sabitlenmesi gerektiği,

 

            2- Özel Teknik şartnamenin C1.3 bölümünde yer alan düzenlemenin, büyüklük bakımından orantısız bir tesisin dizaynını ve yerleşimini göstermesi açısından ihale konu iş ile uyumsuz olduğu,

 

            3- Mali tekliflerinin hazırlanması için adaylar tarafından süre talep edilmiş olmasına rağmen taleplerinin reddedilerek süre verilmemesinin, rekabetin engellenmesi ve kamu yararının ihmal edilmesi açısından mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

            Başvuruya konu ihalenin, başka bir itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunun 27.11.2007 tarih ve 2007/UY.Z-3857 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşıldığından iptal edilen ihalede gerçekleştirilen ihale işlemlerine karşı yapılan başvuru hakkında inceleme yapılmasına karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul