İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4178
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :4
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4178
Şikayetçi:
 Süer OKMAN İnş.Müh. Müth., Mithatpaşa Cad. No: 62/10 Yenişehir-Merkez / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Niğde Üniversitesi Rektörlüğü, Süleyman Fethi Cad. 51200 Merkez / NİĞDE
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.11.2007 / 34177
Başvuruya konu ihale:
 2007/61126 İhale Kayıt Numaralı “Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi A1 E1 E3 E4.1 (Tekkol) Bloklar İkmal İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.12.2007 tarih ve 06.09.78.0170/2007-56E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Niğde Üniversitesi Rektörlüğü’nce 20.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi A1 E1 E3 E4.1 (Tekkol) Bloklar İkmal İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Süer OKMAN İnş.Müh. Müth.’in 30.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.11.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 22.11.2007 tarih ve 34177 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; NİĞDE Üniversitesi tarafından yapılan “Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi A1, E1, E3, E4.1 (Tekkol) Bloklar 1. İkmal İnşaatı Yapım İşi” ihalesinin firmalarında kalmasına rağmen başka istekli tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurul tarafından ihalenin iptal edilmesine karar verildiği ve idare tarafından da ihalenin iptal edildiği, alınan Kurul kararından ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği anlaşılmaktadır. Aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılmamasından dolayı ihalenin iptal edilmesi işleminin uygun olmadığı, ihale iptal kararının kaldırılarak aşırı düşük sorgulama yapılması için düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru konusu ihalenin iptal kararının gerekçelerine bağlı ve sınırlı olarak inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

01.10.2007 tarih ve 2007/UY.Z-3272 sayılı Kurul kararı ile;

 

“1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Şikayete konu belgenin ihalenin ilk oturumunda “Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” ile başvuru sahibinin teklif dosyası içerisinde “var” olduğu tutanak ile tespit edilmesine rağmen aynı gün öğleden sonra yapılan ikinci oturumda aynı belgenin olmaması hususunun değerlendirilmek gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere idarenin bağlı bulunduğu Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmesine,” karar verildiği, idare tarafından söz konusu Kurul kararının gerekleri yerine getirilerek ihalenin 23.10.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul