• Karar No: 2007/UY.Z-566
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :32
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UY.Z-566
Şikayetçi:
 Serdil İnş. Taah.Nak.Pet.Oto San. ve Tic.Ltd.Şti., Turan Cemal Beriker Bulvarı Uyar İşhanı Kat:2 No: 8 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü, Adana Valiliği Batısı 01130 Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.02.2007 / 5054
Başvuruya konu ihale:
 2006/181257 İhale Kayıt Numaralı “Adana-Seyhan Akkapı Mahallesi (Gülbahçesi) 100 Kişilik Ana Okulu İnşaatı Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2007 tarih ve 06.01.17.G020/2007-12 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Adana Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından 27.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Adana-Seyhan Akkapı Mahallesi (Gülbahçesi) 100 Kişilik Ana Okulu İnşaatı Yapımı ihalesine ilişkin olarak Serdil İnş. Taah. Nak. Pet.Oto San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.02.2007 tarih ve 5054 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun reddine,

 

            İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına, 

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede tekliflerinin idarece aşırı düşük bulunduğu, aşırı düşün sorgulamasına sunulan açıklamanın idarece yeterli bulunmadığı, halbuki kendi tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin teklifi idarece aşırı düşük teklif olarak kabul edilerek söz konusu aşırı düşük teklife ilişkin sorgulama yapıldığı, isteklinin aşırı düşük sorgulamasına sunmuş olduğu açıklamalar idarece yeterli bulunmadığına ve teklifin değerlendirme dışı bırakıldığına ilişkin 15.01.2007 tarih ve 364 sayılı yazı ile kendilerine 16.01.2007 tarihinde tebliğ edildiği, sonrasında başvuru sahibi tarafından 26.01.2007 tarihinde idare kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile değerlendirmeye alınmama gerekçelerinin açıklanmasının istenildiği, gerekçelerin açıklandığı 31.01.2007 tarih ve 1116 sayılı yazının başvuru sahibi tarafından 01.02.2007 tarihinde tebliğ edildiği, 15.01.2007 tarih ve 364 sayılı gerekçeli kesinleşen ihale kararının başvuru sahibi tarafından 16.01.2007 tarihinde tebliğ sonucunda bu tarihi izleyen 5 gün aşılarak ayrıntılı gerekçe sorulması ve gerekçe istemesinin yok sayılması gerektiği nedeni ile idareye şikayet başvurusu için şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihi olarak 16.01.2007 tarihinin kabul edilmesi gerektiği, bu durumda Kuruma başvuru tarihi olan 06.02.2007 tarihi itibariyle idareye şikayet süresi olan onbeş günlük sürenin dolduğu, bunun üzerine başvuru sahibi tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulmadan doğrudan Kuruma şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.  

 

             Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 16.01.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 02.02.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

             Açıklanan nedenlerle;

 

            1)Başvurunun reddine,

 

            2) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına, 

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul