• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-567
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :34
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UY.Z-567
Şikayetçi:
 Bilgehan Sarı, Oğuzlar Mahallesi Seyhun Atıf Kansu Cad. 5.Sokak No:16/11 Balgat/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Bilkent Plaza B1 Blok 06530 Bilkent/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.01.2007 / 3462
Başvuruya konu ihale:
 2006/195769 İhale Kayıt Numaralı “Sivas Gürün 352 Adet Konut 1 Er Adet İlköğretim Okulu, Ticaret Merk., Camii, Genel ve Adaiçi Altyapı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2007 tarih ve 06.00.49.0176/2007-02 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca 28.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılacak olan 2006/195769 İKN´li “Sivas Gürün 352 adet Konut, 1 adet İlköğretim Okulu, Cami, Ticaret Merkezi, Genel, Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnş.” ihalesine ilişkin olarak Bilgehan Sarı´nın 31.01.2007 tarih ve 3462 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde; ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalenin, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin EK-II listesinin 27 nci maddesine göre ÇED yönetmeliğine tabi olduğu halde, “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmadığı, bu haliyle ihalenin, 2872 sayılı Çevre Kanunun 10 uncu maddesine aykırı olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

            İncelenen ihalede, ihalenin idare tarafından iptal edildiği, iptale ilişkin ilanın 17.01.2007 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı ayrıca, söz konusu ihalede “ÇED Gerekli Değildir” belgesinin alınmış olduğu anlaşılmıştır.

 

 

 

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul