• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-569
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :36
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UY.Z-569
Şikayetçi:
 Akfen İnşaat Turizm ve Tic. A.Ş. Koza Sokak No:22 G.O.P /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İSKİ Genel Müdürlüğü, Kağıthane Tesisleri Nurtepe Mevkii Kağıthane /İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.01.2007 / 553
Başvuruya konu ihale:
 2005/145472 İKN|li “Ambarlı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.02.2007 tarih ve 06.00.06.0075/2007-6 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

                İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 15.11.2006 tarihinde ön yeterliliği yapılan “Ambarlı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin Akfen İnşaat Turizm ve Tic. A.Ş.’nin 09.01.2007 tarih ve 553 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, daha sonra 30.01.2007 tarihli dilekçe ile şikayet başvurusundan vazgeçtiği,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (f) bendi uyarınca karar verilmesine yer olmadığına,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ek Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İstanbul Su ve Kanalizasyon  İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 15.11.2005 tarihinde yapılan “Ambarlı Atıksı Arıtma Tesisi İnşaatı İşi” nin ihalesinde önyeterlilik sonucunun kendilerine 27.02.2006 tarihinde bildirildiği, fiyat teklifinin ise 10.10.2006 tarihinde sunulduğu, ancak ihalenin PWT WASSER UND ABWASSERTECHNIK  BMBH-MVM TUR. VE TİC.LTD.ŞTİ. Konsorsiyumunda kaldığı, kendi tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak olarak belirlendiği, ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin ihale dokümanındaki şartlara uygun olmadığı, tekliflerinde belirtilen fiyat dışı öğelerin uygun olmadığı , fizibıl ve gerçekçi olmayan bir şekilde hesaplanmış olduğu, söz konusu teklifin şartnamedeki şartlara uygun olmaması sebebiyle şartnameye uygun bir teklifle yarıştırılmasının rekabet ilkesine aykırı olduğu ve bu teklifin ancak alternatif teklif olarak değerlendirilebileceği, ayrıca ihale üzerinde bırakılan teklifin genel teklif ortalamasının çok dışında olduğu, bu nedenle aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği, iddia edilmektedir.

 

Ancak başvuru sahibinin 30.01.2007 tarihli dilekçesi ile şikayet başvurusundan vazgeçildiği bildirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvuru sahibi tarafından itirazen şikayet başvurusundan vazgeçildiği anlaşıldığından, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (f) bendi uyarınca  feragat nedeniyle başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğuyla karar verildi.

 

Karşı Oy:

Kanunda belirtilen süre, usul ve esaslara uygun olarak yapılmış olan şikayet başvurusundan hiçbir gerekçe olmaksızın vazgeçildiği göz önüne alındığında; İhalelere  Karşı Yapılacak  İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28. maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, öngörülen koşulların inceleme konusu olayda gerçekleştiği anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                                                 Muzaffer EREN

                                                                                                                                     Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul