En son güncellemeler 14 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-792
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :168
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UY.Z-792
Şikayetçi:
 Soydam İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Kızıltoprak Bağdat Cad. Cumhur Sok. No:12/9 Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent/Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.02.2007 / 6006
Başvuruya konu ihale:
 2005/24612 İhale Kayıt Numaralı “Elazığ Palu Sosyal Donatı (Ticaret Merkezi 24 Ders. İlköğ. Okulu, Kütüphane, Camii, Şadırvan) Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenlenmesi İnşaatı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.02.2007 tarih ve 06.01.33.0170/2007-11 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 28.03.2005 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Elazığ Palu Sosyal Donatı (Ticaret Merkezi 24 Ders. İlköğ. Okulu, Kütüphane, Camii, Şadırvan) Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenlenmesi İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Soydam İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.02.2007 tarih ve 6006 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 28.03.2005 tarihinde yapılan ihalede; sözleşmenin yürütülmesi aşamasında ihale dokümanında yer alan projeler haricinde idare tarafından ilave işler yaptırıldığı, sözleşmede alt yapı işlerinin İller Bankası, Telekom v.b gibi idare fiyatları ile değerlendirileceği belirtildiği halde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatları ile ödeme yapılmasının istenildiği iddia edilmektedir.

 

            28.03.2005 tarihinde yapılan başvuru konusu ihaleye ilişkin sözleşmenin başvuru sahibi tarafından yürütülmesi sırasında idare ile arasında sözleşmenin yürütülmesi aşamasında taraflar arasında doğan anlaşmazlıklara ilişkin olarak Kuruma başvuruda bulunulduğu tespit edilmiştir.

 

                  4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında; 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin, ihale sürecindeki işlem ve eylemlere karşı yapılan itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmakta olması nedeni ile anılan Kanununun 56 ncı maddesi uyarınca dilekçede belirtilen iddiaların itirazen şikayet başvurusu kapsamında incelenmesi mümkün bulunmadığından başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun görev yönünden reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul