• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-902
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :146
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-902
Şikayetçi:
 Necati Subaşı, Planet İş Merkezi 45 Elvankent / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Fuat Börekçi Cad. 70 06030 Ulus /ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.02.2007 / 4174
Başvuruya konu ihale:
 2007/10111 İhale Kayıt Numaralı “Ankara Çayı (A.O.Ç. - Sincan Köprüsü Arası) Islah İnşaatı” Yapım İşi İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.03.2007 tarih ve 06.00.83.0169/2007-24 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce 14.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılacak olan “Ankara Çayı (A.O.Ç. - Sincan Köprüsü Arası) Islah İnşaatı” Yapım İşi İhalesine ilişkin olarak Necati Subaşı´nın 06.02.2007 tarih ve 4174 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde ihale konusu iş ÇED Yönetmeliğine tabi olduğu halde, “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmadan ihaleye çıkıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

İdarenin Kurum kayıtlarına 19/2/2007 tarihinde giren 13/2/2007 tarihli idare yazısından, ÇED Gerekli Değildir Belgesinin 4/9/2006 karar tarihi ile alındığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul