En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/DÜZELTME-1
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :184
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/DÜZELTME-1
Şikayetçi:
 
 İhaleyi yapan idare:
 
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünün “Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havusu İnşaatı” ihalesine ilişkin 31.12.2007 tarih ve 2007/UY.Z-4287 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında yapılan maddi hatanın düzeltilmesi hakkında,
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nce 02.11.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havusu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Genel İnş.Ltd. Şti.’nin 25.12.2007  tarihinde yaptığı şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 31.12.2007 tarih ve 2007/UY.Z-4287 sayılı kararıyla, “İddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilmiştir.

 

31.12.2007 tarih, 105 nolu gündeminde görüşülen 2007/UY.Z-4287 sayılı kararın sondan 4. paragrafında bulunan"... öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesi gerekmektedir."

 

           İfadesinin sehven yazıldığı anlaşılmıştır.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Maddi hataların düzeltilmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde;

 

       (1) Kararlardaki maddi hatalar, tarafların talebi üzerine veya kararı alan idare veya Kurul tarafından tespit edilmesi halinde  düzeltilebilir.

 

          (2) Düzeltilmiş karar, tekrar tüm taraflara tebligata çıkarılır. Kurul tarafından alınan kararın düzeltilmiş hali Resmi Gazetede yayımlanır.” hükmü yer almaktadır.

 

          Açıklanan nedenlerle;

           

1) Yukarıda belirtilen Yönetmelik maddesi çerçevesinde; İddiaların incelenmesine geçilmesi yönündeki Kurul Kararının sondan 4. paragrafının"... öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadırşeklinde ve sondan 2. paragrafında "İddiaların incelenmesine geçilmesine," ibaresi sehven yer aldığından anılan ibarenin "İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmağına," şeklinde düzeltilmesine,  

 

2) Anılan Kurul kararının asıllarının şikayetçi Genel İnş.Ltd. Şti. ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden istenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul