İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/Düzeltme-2
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :128
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/Düzeltme-2
Şikayetçi:
 
 İhaleyi yapan idare:
 
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 Odunpazarı Belediye Başkanlığının “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin 21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-276 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı hakkında yapılan yeniden değerlendirme talebi ve kararda yapılan ve res’en tespit edilen maddi hatanın düzeltilmesi hakkında,
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:

 

Odunpazarı Belediye Başkanlığı tarafından 11.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Özel Güvenlik  Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kızıl Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-276 sayılı kararıyla, “Başvurunun uygun bulunmadığına” karar verilmiştir.

 

            Yapılan incelemede; söz konusu başvurunun yasal süresi içerisinde yapılmadığı ayrıca, karar üzerinde Kurul kararının ikinci sayfasının “Karar” başlığı altında ikinci sayfasının ilk paragrafında;

 

 “…Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 16.10.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 11.11.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 29.11.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır

 

           İfadesinin sehven yazıldığı anlaşılmıştır.

 

10.01.2008 tarih ve 08.00.42.0163/2008-1 sayılı Ön İnceleme Raporu’nun “IV. Uzman Görüşü” başlıklı bölümünde; “Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 17.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 19.12.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 04.01.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. ifadesi yer almıştır.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Açıklama ve aykırılığın giderilmesi” başlıklı 29 uncu maddesinde;

 

          (1) İdare ve Kurum tarafından alınan kararların yeterince açık olmadığı veya birbirine aykırı hüküm fıkraları içerdiği iddialarıyla, taraflardan her biri kararın açıklanmasını veya aykırılığın giderilmesini isteyebilir.

         

          (2) Kararı vermiş olan idare veya Kurum tarafından başvuru incelenir ve gerek görülürse dilekçenin bir örneği, belirlenecek süre içinde cevap verilmek üzere taraflara tebliğ edilir.

         

          (3) İdarenin veya Kurumun bu husustaki kararı, taraflara tebliğ olunur.

         

          (4) Açıklama veya aykırılığın kaldırılması, ancak karar gereğinin yerine getirilmesine kadar istenebilir.” hükmü,

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Maddi hataların düzeltilmesi” başlıklı 30 uncu maddesinde;

 

          (1) Kararlardaki maddi hatalar, tarafların talebi üzerine veya kararı alan idare veya Kurul tarafından tespit edilmesi halinde  düzeltilebilir.

 

(2) Düzeltilmiş karar, tekrar tüm taraflara tebligata çıkarılır. Kurul tarafından alınan kararın düzeltilmiş hali Resmi Gazetede yayımlanır.hükmü yer almaktadır.

 

          Açıklanan nedenlerle;

 

1) Anılan Kurul Kararının yeniden değerlendirilmesine ilişkin olarak yapılan başvurunun reddine, 

 

2) Yukarıda belirtilen Yönetmelik maddesi çerçevesinde; başvurunun uygun bulunmadığı yönündeki Kurul kararının ikinci sayfasının “Karar” başlığı altında ikinci sayfasının ilk paragrafının; “Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 17.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 19.12.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 04.01.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. şeklinde düzeltilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul