İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/U.H-Z-670
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :38
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/U.H-Z-670
Şikayetçi:
 Erdem PESEN Merkez Balıkdere Köyü MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Beydağı Belediye Başkanlığı Beydağı/MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2008 / 3156
Başvuruya konu ihale:
 “Yolcu taşımacılığı işi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.02.2008 tarih ve 08.0427.G023/2008-5 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Beydağı Belediye Başkanlığı tarafından Malatya il merkezi arasındaki yolcu taşımacılılığı işine ilişkin ihale yapılmadığına dair  Erdem Pesen’nin 28.01.2008 tarih ve 3156 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2)      Dilekçenin ilgisi nedeniyle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Beydağı Belediye Başkanı Abuzer SARITAŞ ile Belediye Encümen Üyeleri Hasan GÜVEN ve Sadık KESMEN’in  Beydağı Belediyesi ile Malatya il merkezi arasındaki yolcu taşımacılılığı işini ihale yapmadan yakınlarına verdikleri iddia edilerek, görevi kötüye kullanmak suçundan gerekli soruşturmanın yapılması ve  adı geçen  şüphelilerin cezalandırılması talep edilmektedir.

 

Yapılan incelemede; başvuru dilekçesinin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben yazıldığı, ancak  zarfın üzerinde Kamu İhale Kurumu adresinin yer aldığı anlaşılmış olup,  Beydağı Belediye Başkanlığının 05.02.2008 tarih ve 2008/38 sayılı yazısı ile idareleri tarafından yolcu taşımacılığı işine ilişkin herhangi bir ihale yapılmadığı, yolcu taşımacılığının, İl Trafik Komisyonundan aldıkları yol belgelerine istinaden özel halk minibüsleri tarafından gerçekleştirildiği  bildirilmiştir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Başvuru dilekçesine konu iddiaların, anılan Kanun kapsamında olmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan başvuru ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

1)      Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2)      Dilekçenin ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

 

      Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul