İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1011
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :157
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-1011
Şikayetçi:
 Enerler Nak. Mad. Turz. İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Durak Mahallesi İstasyon Caddesi No: 4/a Tavşanlı / KÜTAHYA
 İhaleyi yapan idare:
 Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, Durak Mahallesi Etiler Caddesi No: 22 43100 Tavşanlı / KÜTAHYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2008 / 2565
Başvuruya konu ihale:
 2008/1825 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Bahçe Bakımı ve Aşçılık Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2008 tarih ve 08.03.31.0182/2008-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü’nce 10.01.2008 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Temizlik Bahçe Bakımı ve Aşçılık Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Enerler Nak. Mad. Turz. İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.01.2008 tarih ve 2565 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin aşırı düşük bulunması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasına rağmen tekliflerinin aşırı düşük olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin 47 personel ile yapılacağı düzenlemesi,

 

            “Yeterlik başvurularının verileceği yer, son başvuru tarih ve saati” başlıklı 5 inci maddesinde; “Son başvuru tarih ve saati:08.01.2008-14.00” düzenlemesi,

“Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 20 nci maddesinde; “İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir” düzenlemesi,

 

            “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 23 üncü maddesinde; “23.3. Ayrıca, yüklenici çalışanların ulaşım bedellerini ayni olarak karşılayacaktır. Bu bedeller teklif fiyata dahil olacaktır.

 

a) Ulaşım: Yüklenici çalışanların yol bedelini (26 gün/bir ay) ayni olarak karşılayacaktır. Çalışan tüm personelin Tavşanlı’da ikamet ettiği varsayılacak ve işyeri Tavşanlı olanlar için ücret ödenmeyecek işyeri Tunçbilek olanlar için Tavşanlı-Tunçbilek arası fiyat üzerinden ödeme yapılacaktır. Bu hususta Tunçbilek Belediyesi’nin belirlediği (KDV hariç) fiyat esas alınacaktır. Ilgın’da çalışan işçiler için yol ücreti ödenmeyecektir. (Toplam 20 işçiye yol ücreti ödenecektir.)

 

           

 

            23.5. Yüklenici çalıştıracağı personelin tamamı için iş kazaları ile meslek hastalıkları prim oranını %2 üzerinden ödeyecektir.” düzenlemesi,

 

“İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 54 üncü maddesinde; “54.2. İşin süresi 15.01.2008-13.04.2008 tarihleri arasında 90 (doksan) takvim günüdür.” düzenlemesi,

 

“Diğer hususlar” başlıklı 61 inci maddesinde; “61.1. Yüklenicinin çalıştıracağı 9 aşçının aylık ücreti brüt asgari ücretin %25 fazlası verilecektir. Diğer işçiler asgari ücretle çalıştırılacaktır.” düzenlemesi,

Teknik şartnamenin “Çalışanların koruyucu malzemeleri” başlıklı 7 nci maddesinde; “Çalışan personelin koruyucu malzemeleri yüklenici tarafından temin edilip aşağıdaki şekilde dağıtılacaktır.

Eldiven(su geçirmeyen)    :Bulaşıkçı ve aşçılara(ayda bir kez) -l l kişi

İş eldiveni(Kösele)            :Bahçe işçilerine (bir kez) -17 kişi

Pudralı muayene eldiveni :Temizlik personeline(günde bir kez)-17 kişi

    Bone                                    :Bulaşıkçı ve aşçılara (ayda bir kez) -11 kişi” düzenlemesi,

 

“Temizlik işinde kullanılacak araç gereçlerin listesi” başlıklı 8 nci maddesinde;

 

A- ARAÇLAR

MİKTAR

CİNSİ VE TANITIMI

TAVŞANLI

TUNÇBİLEK

ILGIN

Halı Yıkama Makinesi: Halıların derinliklerine yerleşmiş toz ve kirleri aynı anda gerçekleştirdiği püskürtme ve emme işlemiyle yıkayan, gerektiğinde toz ve su süpürgesi olarak da kullanabilen çok yönlü, profesyonel, sanayi tipi bir temizlik makinesidir. (Motor gücü 1600 W, Toz kapasitesi 5 lt)

1 adet

1 adet

1 adet

Elektrikli toz/su süpürgesi (Torbasız): (Motor gücü 1600 W, Emiş gücü 300 W, Toz kapasitesi 3 lt,)

 

2 adet

1 adet

1 adet

GEREÇLER

 

 

 

 

-     Buharlı ütü (nevresim ve çarşaf ütülemeye uygun,
en az 1800 Watt´lık, çizilmez ve paslanmaz tabanlı,
en az 70 g/dk sürekli buhar gücü)

2

adet

1

adet

1

adet

-     Portatif merdiven

2

adet

3

adet

1

adet

-     Uzun saplı (4 mt.lik) tavan fırçası

1

adet

2

adet

1

adet

-     Paspas ipi

20

adet

25

adet

20

adet

-     Saplı paspas

3

adet

3

adet

3

adet

-     Paspas arabası

2

adet

1

adet

1

adet

-     Temizlik için 3´lü toz bezi (50 x 60 cm. lik)

15

adet

15

adet

15

adet

-     Temizlik için nevresimlik bez

7

metre

7

metre

7

metre

-     Saplı yer fırçası

Fırça sapı Fırça

10

7

3

adet

7

7

3

adet

5

5

3

adet

- Ev süpürgesi

3

adet

3

adet

3

adet

- Naylon kova (orta boy)

3

adet

3

adet

3

adet

- Naylon tas

10

adet

3

adet

3

adet

- Hastane terliği

8

çift

12

çift

8

çift

- Toz tavası

7

adet

2

adet

2

adet

- Temizlik için sünger

5

adet

7

adet

5

adet

-    Lavabo fırçası

20

adet

7

adet

6

adet

-    Çekpas

7

adet

3

adet

2

adet

-    Özel cam temizleme bezi

7

adet

7

adet

5

adet

-    Çöp Kovası (büyük boy)

4

adet

-

-

-

-

-    Koltuk temizleme deterjanı

-

-

3

kg

-

-

-    Naftalin (küçük paket pisuvar için)

10

paket

10

paket

7

paket

 

düzenlemesi,

 

yer almaktadır.

 

Buna göre kullanılacak malzemeler ve yol bedeli hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti,

 

Aşçı

Asgari ücretin %25 fazlası

9 kişi

25.803,23

  YTL

Diğer elemanlar

Asgari ücret

38 kişi

87.153,04

  YTL

TOPLAM

112.956,27  YTL

 

 

olmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü mevcuttur.

 

İdare, anılan Kanun maddesi çerçevesinde teklif fiyatı en düşük iki istekliden (Enerler Nak. Mad. Turz. İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.-Dervişoğlu Sey. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ve Gürağaç Ltd. Şti.) tekliflerine ilişkin açıklama istemiştir.

 

Başvuru sahibi (Enerler Nak. Mad. Turz. İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.-Dervişoğlu Sey. Ltd. Şti. Ortak Girişimi) tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında verilen açıklama yazısında, yol gideri olarak idari şartnamede öngörülen 20 personel için anılan personellerden 3 tanesi için yol gideri öngördüğü diğer kısım için ise kendi araçlarıyla taşıyacakları yönünde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır. Başvuru sahibinin idari şartnamede 20 personelin yol giderine ilişkin “Çalışan tüm personelin Tavşanlı’da ikamet ettiği varsayılacak ve işyeri Tavşanlı olanlar için ücret ödenmeyecek işyeri Tunçbilek olanlar için Tavşanlı-Tunçbilek arası fiyat üzerinden ödeme yapılacaktır. Bu hususta Tunçbilek Belediyesi’nin belirlediği (KDV hariç) fiyat esas alınacaktır. Ilgın’da çalışan işçiler için yol ücreti ödenmeyecektir. (Toplam 20 işçiye yol ücreti ödenecektir.) ” şeklindeki düzenlemeye aykırı açıklama verdiği tespit edilmiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 5 adet ihale dokümanının satın alındığı, 4 isteklinin teklif verdiği yapılan inceleme sonucunda bu tekliflerden iki adedinin geçerli olduğu ve bu tekliflerinde yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul