İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-1014
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :160
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-1014
Şikayetçi:
 FRÇ Temizlik İnş. Gıda Taş. Yem. ve Sos. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti., Ofis Camii Sokak Ayyıldız Apt. No: 1/1 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 A.Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, Silvan Yolu 15. Km. DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.02.2008 / 4664
Başvuruya konu ihale:
 “Temizlik ve İlaçlama Hizmeti İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2008 tarih ve 08.05.35.0182/2008-24 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            A. Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü tarafından 22.01.2008 tarihinde Doğrudan Temin Yöntemi ile yapılan “Temizlik ve İlaçlama Hizmeti İşi” ihalesine ilişkin olarak Frç Temizlik İnş. Gıda Taş. Yem. ve Sos. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 12.02.2008 tarih ve 4664 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idarenin doğrudan temin yöntemi ile birer aylık iki kez ihaleye çıktığı, anılan ihalelere kendilerinin davet edilmediği, idarenin pazarlık usulü ile ihaleye çıkması gerekirken doğrudan temin yöntemini kullandığı iddia edilmektedir.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Kabul koşulları ve inceleme usulü” başlıklı 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

İncelenen ihalede, mevzuat hükümlerine aykırılık iddiaları somut ve ciddi nitelikte olmadığından anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul